OSP Kronika 1990-1999

1996

Z życia naszej wioski:

Mieszkańcy Nowego Bystrego dobrowolnie opodatkowali się po 20 zł rocznie na pokrycie kosztów zakupu kontenerów na śmieci i za wywóz śmieci. Akcją kieruje Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Poronin. Dzięki ustawieniu kontenerów w znacznym stopniu zmniejszyło się zanieczyszczenie potoku Bystry oraz zaśmiecanie parowów wzdłuż potoków na obszarze całej miejscowości.

Ks. Proboszcz i rada parafialna przeprowadzili zbiórkę jednorazowych datków na tacę kościelną z przeznaczeniem na dokończenie prac przy budowie kaplicy na cmentarzu i pomieszczenia ołtarza polowego przy kościele. Do końca roku prace jeszcze nie zostały wykonane.

Po rezygnacji p. Janiny Skupień z prowadzenia Zespołu Regionalnego "Szarotki" nikt nie podjął inicjatywy do podtrzymania działalności tego zasłużonego zespołu dziecięcego. W efekcie wioska o tradycjach góralskich zrezygnowała z możliwości krzewienia tych tradycji wśród swoich dzieci, a przysłowie mówi: "czego się Jaś nie nauczy, to Jasiek nie będzie umiał".

Po kilkuletniej przerwie OSP wraca do swoich tradycji  i w dniu 12 stycznia 1996 r. dokonuje zmian w składzie swoich władz. Na walnym zebraniu złożył swoją rezygnację z funkcji naczelnika (komendanta) OSP drh Kazimierz Trojan. Funkcję tę pełnił przez 11 lat.

Zapisy w kronice świadczą o jego aktywnej postawie i dużym zaangażowaniu w działalność OSP, a szczególnie zasłużył sie przy budowie i zagospodarowaniu nowej remizy. Czy nowobystrzanie będą o tym pamięteć? Zapisy na kartach tej kroniki będą gwarantem dobrej pamięci.

Nowym naczelnikiem OSP został wybrany dr. Zbigniew Zubek, zaś jego zastępcą dr. Stanisław Staszel "Gacek", obaj z młodej generacji członków OSP. Na gospodarza Remizy wybrano Stanisława Staszla "Zawodziana", który równocześnie jest kierowcą wozu bojowego "Żuk".
Prezesem Zarządu OSP nadal został wybrany Stanisław Staszel "Zosiok", który pełni tę funkcję od 1985r.
Nowy zarząd powinien dołożyć starań, aby poprawić wyposarzenie OSP w sprzęt gaśniczy i techniczny, gdyż pod tym względem inne jednostki OSP wyprzedziły nas daleko do przodu.

W kwietniu 1996 r. odbył się w Zakopanem "Turniej wiedzy p-pożarowej" - Nowe Bystre reprezentowała drużyna przygotowana przez mgr Grażynę Staszel nauczycielkę Szk. Podst.

1996_04_konkurs
W skład drużyny weszli - od lewej: Andrzej Krzysiak "Dryksy", Jadwiga Trojan, Piotr Łacek, Arkadiusz Franos i Marek Złoza.

 29 września 1996 r. na boisku sportowym w Nowem Bystrem odbyły się zawody strażackie drużyn młodzieżowych OSP z gminy Poronin. 

1996_09_29_zawody2
OSP Nowe Bystre reprezentowali: od lewej - Franciszek Galica, Bartek Bobak, Stanisław Michniak, Paweł Bobak, Andrzej Krzysiak, Paweł Łacek, - w przysiadzie: Andrzej Michniak, Piotr Łacek.Z tyłu: naczelnik OSP - Zbigniew Zubek z prawej: z-ca nacz. OSP Stanisław Staszel

 

1996_09_29_zawody1
Komendant Rejonowy Straży Pożarnej w Z-m ppłk. St. Bańka i przedstawiciel PZU p. Stopka wręczają naszej drużynie dyplom i puchar za II miejsce w zawodach.

 

1996_09_29_zawody3
Po zawodach wszyscy odprężeni i zadowoleni z odniesionego sukcesu.Stoją od lewej: Bartek Bobak, Paweł Bobak, Stanisław Staszel z żoną Grażyną Staszel, Paweł Łacek, Andrzej Krzysiak, Stanisław Michniak, Andrzej Michniak, Franciszek Galica i Piotr Łacek.1995

W maju 1995r. OSP w Zębie obchodziła 95-lecie swojej działalności. W upominku przekazano jej samochód bojowy typu "Jelcz" z beczką na wodę i pianę.W uroczystości wzięła udział delegacja OSP Nowe Bystre z pocztem sztandarowym w składzie: od lewej: Józef Pajda, Wojciech Pitoń, Jan Staszel Zawodzian.

1995_05_zab31995_05_zab21995_05_zab1


W czerwcu 1995r. jednostki OSP gminy Poronin i Kościelisko wzięły udział we mszy św. w kościele na Krzeptówkach - z okazji Dnia Strażaka.
Na zdjęciu komendanci OSP. Czwarty od lewej stoi Kazimierz Trojan.1995_06_krzeptowki11995_06_krzeptowki2 Druhowie - strażacy w kościele na Krzeptówkach.Z prawej w 2 szeregu widoczny poczet sztandarowy OSP Nowe Bystre.

Wydarzenia ważne dla mieszkańców Nowego Bystrego:

W wyniku podziału gminy Tatrzańskiej na: miasto Zakopane, gminę Kościelisko, gminę Poronin. Nowe Bystre od 1.04.1995r. weszło w skład gminy Poronin, wiec nastąpił powrót do czasów przed 1952r.
Nakładem finansowym gminy Kościelisko i pomocy finansowej ze strony gminy Poronin rozpoczęto budowę drogi ze Słodyczek na Gubałówkę i drogę Kasprzyckiego do Kościelisk. Na tej trasie uruchomiona zostanie komunikacja PKS - Zakopane-Kościelisko-Słodyczki-Dzianisz.
Nadal trwały prace przy budowie kaplicy cmentarnej, ale mimo kolejnych składek, prac nie ukończono. Niektórzy mówią, że "mała kaplica, za to długi okres budowy".
Z Zarządu OSP zrezygnował dh Andrzej Kula - gospodarz Remizy. Mimo dużych jego zasług przy budowie Remizy i w działalności OSP rozstano się z nim szybko i bez specjalnych podziękowań (jest to przywilej Nowego Bystrego). Im mniej zasłużonych, tym wiecej chwały dla pozostałych. Nowym gospodarzem został wybrany dh Józef Pajda.

 

1994

W 1994r:

  1. Zbudowano most żelbetonowy na potoku Bystry przy "Ziemianach" w ciagu drogi polnej pod Ząb.
  2. Wykonano zjazd z mostku przy "Bałkach" do drogi polnej na "Maciuźnię".
  3. Wykonano budowę w stanie surowym kaplicy cmentarnej. Mimo zebranych składek od parafian nie ukończono planowanej budowy i nie doprowadzono wody na cmentarz.

1994_pokoj21994_pokoj1

 
 

1993

W 1993r. wykonano:

  1. Zbudowano most żelbetonowy na potoku Bystry przy "Krucusiach" - przejazd na drogę polną pod Ligasówkę.
  2. Zbudowano most żelbetonowy na potoku Ligasowski - przejazd do zabudowań i parcel na Polanie.
  3. Wykonano bramy wejściowe na cmentarz parafialny, według projektu Stanisława Staszla (prezez zarządu OSP).
  4. Rozpoczęto budowę kaplicy cmentarnej według projektu Stanisława Staszla.
  5. Wykonano wylewkę bitumiczną na drodze do Słodyczek - odcinek ok. 300 mb.

Staraniem Zarządu OSP przy Remizie wykonano odwiert studni głębinowej i podłączono z niej wodę do instalacji wod - kan w remizie. Wydatki na ten cel zostały przyznane przez Zarząd Gminy Tatrzańskiej.
Działalność gospodarczo - finansową w 1993r. OSP zamknęła dodatnim bilansem w kwocie 16324000zł.

 

1992

W ciągu 1992r. wykonano we wsi następujące prace:

Przebudowano most na potoku Bystry w ciągu drogi polnej na Dudkówkę, zastępując dylinę drewnianą, płytą betonową.
Przebudowano most na potoku Bystry w ciągu drogi polnej na Krowiarki, zastępując dylinę drewnianą, płytami betonowymi.
Położono wylewkę bitumiczna długości 350 mb na drodze lokalnej do Słodyczek.
Wykonano ogrodzenie cmentarza parafialnego na "Hurowym brzyzku". Ogrodzenie żerdziowe, kryte gontami, oraz dwie bramy wejściowe, projektował Stanisław Staszel - Zosiok. Koszta tych prac pokryte zostały ze składek mieszkańców parafii - 300000 zł w gotówce lub 4 dniówki pracy. Żerdzie wycięto w wiejskim i księżowskim lesie.
Ochotnicza Straż Pożarna brała udział w ćwiczeniach i zawodach rejonowych w gminie Tatrzańskiej - nie zdobywali jednak sukcesów godnych uwagi. Aby były sukcesy trzeba rzetelniej ćwiczyć i szkolić się na bierząco.
W ciągu roku straż wyjeżdżała dwa razy do pożarów. W Nowem Bystrem spaliła się szopa koło Stanisława Szeligi - Sustka. Drugi wyjazd do Zakopanego.
W remizie OSP bawili się goście na 9 weselach, członkowie ogniska Związku Podhalan z N. Bystrego na "łamaniu się opłatkiem", a w ferie zimowe i letnie wypoczywały dzieci z rodzicami ze Związku Straży Pożarnych w Poznaniu.
Jak co roku druhowie OSP Nowe Bystre i Ratułów pełnili wartę honorową przy Grobie P. Jezusa w kościele parafialnym oraz brali udział ze sztandarami w procesjach na: Wielkanoc, Boże Ciało i odpust parafialny

 
 

Więcej artykułów…

Strona 1 z 2