1918 odzykanie niepodległości Polski - Parafialny Komitet Narodowy

01 W Muzeum Tatrzańskim  znajdują się dokumenty przedstawiające działania organizacyjne przywracające państwo polskie jakie podjęli na Podhalu lokalni patrioci. W poszczególnych miejscowościach powstawały oddziały Komitetów Narodowych w których wybrano władze i delegatów na Zjazd Komitetów Narodowych w Nowym Targu. W wielu przypadkach Komitety Narodowe powstawały w ramach parafii w ścisłej współpracy z księżmi. Parafia Nowe Bystre w listopadzie 1918 roku obejmowała miejscowości: Międzyczerwienne obecnie Czerwienne (górne), Ratułów (górny) oraz Nowe Bystre i powołała Parafialny Komitet Narodowy w skład którego weszli:

•    Ksiądz Michał Czerwiński – prezes Nowe Bystre
•    Jędrzej Jarosz – sekretarz Nowe Bystre
•    Józef Tylka – skarbnik Nowe Bystre
•    Władysława Maciołowska – nauczyciel Nowe Bystre
•    Józef Staszel „Ksiezniok” – wiceprezes Ratułów
•    Jędrzej Molek – Ratułów
•    Jędrzej Komperda – Międzyczerwienne
•    Jędrzej Staszel – Międzyczerwienne
Delegatami na zjazd zostali : Ksiądz Michał Czerwiński i Józef Tylka.
W listopadzie 1918 roku w kronice szkoły w Nowem Bystrem opisano radość z odzyskania niepodległości:  
"Spełniły się marzenia pokoleń - ziściły się przepowiednie - Polska zmartwychwstała!!
Wojna światowa, o którą modlił się nasz wieszcz Mickiewicz - przyniosła nam w darze i zjednoczenie i niepodległość - 0 co tyle krwi polskiej się polało w nieudanych powstaniach. Zbrodnia rozbiorów Polski została pomszczona na mocarstwach, które tego dokonały. Państwa te rozsypały się w gruzy, runęły ich trony.
Nie będę szeroko rozpisywała się o wypadkach dziejowych - te pokaże historia. - Radość w sercu każdego Polaka i każdej Polki, że dożył tej chwili wielkiej - doczekał wolnej Ojczyzny. - Już nie "Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie"- lecz "Ojczyznę wolną pobłogosław Panie"- zaśpiewały dzieci ucieszone, gdy im nauczycielka opowiedziała o wypadkach dziejowych."