Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Nowem Bystrem

DrukujEmail

01 W dniu 10 lutego 2019 roku odbyło się zebranie wiejskie, zwołane przez Wójta Gminy Poronin Panią Anitę Żegleń w Sołectwie Nowe Bystre.  W zebraniu, które odbyło się w remizie OSP uczestniczyły 124 osoby. Poruszano sprawy ważne dla mieszkańców Nowego Bystrego oraz przeprowadzono wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej. Z pośród kandydatów na Sołtysa Nowego Bystrego wybrana została Pani Renata Styrczula, której kadencja będzie trwać pięć lat do 2024 roku. W skład nowej Rady Sołeckiej weszli:

1.    Jan Antolak
2.    Andrzej Galica
3.    Jan Galica
4.    Bernadetta Kurczak
5.    Bogusława Stępień

Pani Renata Styrczula dziękuje mieszkańcom Nowego Bystrego za liczne przybycie na zebranie wiejskie i za głosy poparcia oraz zaufanie, które otrzymała w wyborach.
Dotychczasowemu wieloletniemu Sołtysowi Stanisławowi Kuli składamy wielkie podziękowania za jego pracę na rzecz wsi Nowe Bystre. Podziękowania za pracę skladamy też na ręce dotychczasowych członków Rady Sołeckiej.
Pani Sołtys i nowej Radzie Sołeckiej gratulujemy wyboru i życzymy sukcesów oraz wytrwałości w pracy dla mieszkańców i wsi Nowe Bystre.

Zdjęcia: Jan Antolak

51608093_1129235287258207_5968822459065958400_n51760960_1129235400591529_1812616184781078528_n51612509_1129235323924870_6532965674661183488_n