Ostatnie pożegnanie ś.p. Stanisława Fudali „Dorzocka”

s W dniu 29 listopada 2021 roku zmarł druh OSP Nowe Bystre Stanisław Fudala „Dorzocek”. W środę 1 grudnia 2021r. na nowobystrzańskim cmentarzu w imieniu własnym oraz Zarządu OSP, druhów starszych i młodzieży pożegnał go Prezes Stanisław Staszel .
„Stanisław Fudala – Dorzocek wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowem Bystrem 20 stycznia 1976 roku jako 25 letni młodzieniec. Przez cały okres służby dał się poznać jako strażak wzorowy, sumienny, starający się o podnoszenie swoich kwalifikacji strażackich, pełnił funkcję sekcyjnego.

Wiele razy wyjeżdżał do pożarów, uczestniczył w manewrach oraz w zawodach sportowo-pożarniczych. Jego okres służby zbiegł się z budową nowej remizy, w czasie której był bardzo pomocny.
Za lata służby,pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej serdeczne podziękowania, wielkie Bóg zapłać.
Druhu Stanisławie spoczywaj w spokoju, a ziemia nowobystrzańska niech Ci będzie lekką.”