Nowy samochód w OSP Nowe Bystre gotowy do działania

10a Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowem Bystrem wzbogaciła się o nowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki SCANIA GCBA 7,7/52. Ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy SCANIA o mocy 450 KM z napędem 4x4 i kabiną dla 6 ratowników został zabudowany przez „PS Szczęśniak Sp. z o.o. z Bielska Białej”. Może jednorazowo przewieźć 7000 litrów wody i 700 litrów środka pianotwórczego do gaszenia pożarów. 

Został zakupiony za kwotę 1 249 680,00 zł dzięki dofinansowaniu ze środków:
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,

Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
Gminy Poronin,
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
Środków własnych OSP Nowe Bystre.
Oficjalne przekazanie samochodu nastąpiło 12 stycznia 2023 roku. W przekazaniu samochodu uczestniczyli:
Wójt Gminy Poronin Pani Anita Żegleń,
Pani Kinga Kula,
Prezes OSP Nowe Bystre Andrzej Galica,
Naczelnik OSP Nowe Bystre Józef Bubla,
Oraz druhowie: Jan Mrugała,
Zbigniew Zubek,
Szymon Mrugała,
Tomasz Naglak,
Grzegorz Naglak,
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowem Bystrem Marcin Dyląg,
Radny sołectwa Nowe Bystre Stanisław Kula.
Przez kilka tygodni trwało doposażanie samochodu oraz szkolenie kierowców. W dniu 23 lutego br. strażacy oraz mieszkańcy uroczyście powitali nowy samochód jednocześnie żegnając wysłużonego, 38 letniego Jelcza 004, który pomagał w działaniach ratowniczo-gaśniczych naszym strażakom przez 25 lat. W dniu 24 lutego samochód ratowniczo-gaśniczy marki SCANIA GCBA 7,7/52 został włączony do podziału bojowego jednostki OSP Nowe Bystre.
Samochód został doposażony w następujący sprzęt ratowniczo-gaśniczy:

 • zestaw medyczny,
 • zestaw oświetleniowy,
 • pompę szlamową,
 • pompę pływającą,
 • zestaw węży tłocznych i ssawnych,
 • armaturę wodną,
 • środki do neutralizacji oleju i plam ropopochodnych,
 • zestaw pił spalinowych – 3 szt.,
 • agregat prądotwórczy,
 • sprzęt burzący,
 • zestaw szelek i linek zabezpieczających,
 • zestaw kominowy,
 • drabinę 10 m,
 • brezentowy zbiornik na wodę 2500 litrów,
 • sprzęt łączności,
 • zestaw do ochrony dróg oddechowych – 4 komplety.

Zarząd OSP Nowe Bystre oraz druhowie pragną podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania nowego samochodu i sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wszystkim wspierającym w jakikolwiek sposób naszą jednostkę OSP.

Zdjęcia i film: Karolina Słowiak, Adrian Sobota

010203040506070809
1010a12131415161718
1920