Ostatnie pożegnanie Władysława Sikory społecznika i nauczyciela

01 W dniu 25 marca 2024 roku zmarł Pan Władysław Sikora - wielki społecznik, Sekretarz Zarządu OSP Nowe Bystre, Dyrektor i nauczyciel Szkoły Podstawowej w Nowem Bystrem.
We wtorek 2 kwietnia podczas uroczystości pogrzebowych, w kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Nowem Bystrem w imieniu własnym, Zarządu OSP, druhów starszych i młodzieży oraz całej społeczności naszej miejscowości pożegnał go Prezes OSP druh Stanisław Staszel.

„W dniu dzisiejszym spotykamy się w ostatniej drodze Pana Władysława Sikory, który to urodził się 15 sierpnia 1930 roku, przeżył 93 lata. Przez wszystkie lata swego życia pełnił różne funkcje, wykonał mnóstwo pięknej roboty dla naszej lokalnej społeczności.
Należy wyróżnić następujące działania, które podejmował śp. Władysław Sikora w czasie swojego życia, przez 48 lat ciężkiej pracy:
1958 – 1972 r. - radny do Gromadzkiej Rady Narodowej w Zębie,
1959 r. – rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowem Bystrem i doprowadzenie prądu,
1959 – 1972 r. – terenowy opiekun społeczny,
1960 r. – utworzenie w Nowem Bystrem filii klubu sportowego AZS-Zakopane,
1961-1972 r. – przewodniczący Rady Nadzorczej przy Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Poroninie,
1964 r. – budowa drogi z Ratułowa do kościoła w Nowem Bystrem,
1965 r. – budowa nowego budynku szkolnego na Słodyczkach -filii nowobystrzańskiej Szkoły Podstawowej,
1965 r. – budowa drogi od kościoła do krzyżówki,
1966 r. – utworzenie góralskiego zespołu „Szarotki”,
1973 r. – rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Nowem Bystrem,
1975 r. – założenie LZS „Bystry” w Nowem Bystrem – nazwa klubu pochodzi od potoku Bystry,
1976 – 1978 r. – Inspektor Oświaty Urzędu Gminy Tatrzańskiej w Zakopanem,
1982 r. – budowa drogi od krzyżówki w Nowem Bystrem do Zębu,
1985 r. – członek zarządu OSP Nowe Bystre, Sekretarz Zarządu OSP; pomocny przy budowie remizy, prowadził Księgę Pamiątkową-Kronikę naszej straży pożarnej przez wiele lat,
1986 r. – budowa drogi od krzyżówki do Cieplicy,
1989 r. – budowa linii telefonicznej przez naszą miejscowość Nowe Bystre,
1990 r. – budowa żwirowej drogi do Słodyczek,
1990 r. – przygotowanie dokumentacji wraz z projektem wodociągu i kanalizacji przez Nowe Bystre – inwestycja ostatecznie nie została zrealizowana,
2006 r.  – dokończenie budowy drogi do Słodyczek.
Pan Władysław Sikora przez swoją postawę, pracę zdobył szacunek i uznanie wśród naszych dziadków, ojców i nas uczniów, których uczył matematyki w sposób bardzo przystępny, zrozumiały, profesjonalny. Pomagał ukierunkować nasze działania – uczniów oraz absolwentów – w wyborze szkoły średniej, dalszego kierunku kształcenia oraz obrania dalszej ścieżki życiowej. Potrafił odnaleźć się w tamtych trudnych czasach pełniąc różne funkcje społeczne, które później służyły realizacji zadań w naszej miejscowości, a pracy było mnóstwo, w każdej dziedzinie życia społecznego.
Za pracę, działalność na rzecz naszej lokalnej społeczności Pan Władysław Sikora otrzymał następujące odznaczenia:
1969 r. – Srebrny Krzyż Zasługi,
1972 r. – Złota Odznaka Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej,
1974 r. – Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego,
1975 r. – Złoty Krzyż Zasługi za 20-letnią nienaganną pracę pedagogiczną,
1978 r. – Złota Odznaka za Zasługi dla Zakopanego,
1979 r. – Złota Odznaka za Zasługi dla Ziemi Nowosądeckiej,
1981 r. – Medal Edukacji Narodowej – za zasługi dla oświaty i wychowania,
1982 r. – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
1989 r. – Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa,
2005 r. – Medal Zasłużony dla Gminy Poronin.

Pan Władysław Sikora zawsze podkreślał, że wszystko, co przeprowadzał nie zostałoby zbudowane i utworzone, gdyby nie liczne grono osób z Nowego Bystrego, którzy działali wspólnie z nim, a nowobystrzanie dokładali swój udział, gdzie każdy odrabiał swoje dniówki. To między innymi tym wspierającym go w działalności społecznej osobom Pan Władysław poświęcił swoje nowobystrzańskie wspomnienia, które zatytułował: „Oni życia nie przespali”. Była to jego ostatnia praca społeczna utrwalająca dla potomnych historię i mieszkańców Nowego Bystrego.
Panie Władysławie, druhu Władysławie za tę pracę na rzecz naszej społeczności w imieniu własnym, strażaków i mieszkańców Nowego Bystrego składam serdeczne podziękowania, wielki Bóg zapłać.
Spoczywaj w pokoju a ziemia nowobystrzańska niech Ci będzie lekką.
Rodzinie składamy głębokie wyrazy współczucia."010203040506 Zdjęcia: Maria Krzysiak, Maria Zubek.

       Szanowni Państwo w imieniu całej społeczności Szkoły Podstawowej im. Bronisława Czecha w Nowem Bystrem chcę z tego miejsca pożegnać pana Władysława Sikorę, cenionego społecznika, nauczyciela, ale przede wszystkim wieloletniego dyrektora naszej szkoły w Nowem Bystrem.
Z tego powodu chciałabym złożyć najszczersze kondolencje najbliższym.
To że na ostatnie pożegnanie dotarło tyle osób świadczy najdobitniej jak wspaniałym był człowiekiem i jak wiele znaczył dla tak dużej grupy osób, a przede wszystkim dla naszej Nowobystrzańskiej społeczności.
Biskup Jan Chrapek pisał „trzeba tak iść przez życie, aby pozostawić trwałe ślady swoich stóp” tymi słowami chcę dziś rozpocząć. Pan Władysław Sikora przez jedną trzecią swojego życia związany był z pracą w oświacie. Przez 35 lat zaangażowany był w pracę pedagogiczną, a od 1956 roku przez 29 lat pracował w szkole w Nowem Bystrem, w tym 26 lat pełnił funkcję kierowniczą jako dyrektor szkoły.
Pan Władysław Sikora był bardzo dobrym pedagogiem, który robił wszystko, aby dzieci po ukończeniu szkoły podstawowej kształciły się dalej. Przekonywał rodziców do wysyłania dzieci do szkół zawodowych, średnich i wyższych. Dawał darmowe korepetycje, dopilnowywał aby absolwenci zdawali egzaminy do szkół średnich i cieszył się z każdego odniesionego sukcesu.
Przez lata pracy w Nowem Bystrem przyjął do szkoły 972 uczniów, wypuścił 871 absolwentów, z tego:
- 256 osób ukończyło szkoły zawodowe,
- 127 osób ukończyło szkoły maturalne,
- 8 osób ukończyło studia wyższe, w tym: 3 nauczycieli, 3 inżynierów, 1 prawnik i 1 informatyk.
W tamtych czasach było to duże osiągnięcie jak na tak małą wieś jak Nowe Bystre.
Pan Władysław Sikora był nie tylko nauczycielem i dyrektorem, był przede wszystkim cenionym społecznikiem. Można śmiało powiedzieć, że jako dyrektor zastał szkołę drewnianą, a zostawił murowaną. W latach 1964-1966 oraz 1972-1973 dzięki Jego staraniom i jego ogromnemu zaangażowaniu wybudowano w naszej wsi jedną z najnowocześniejszych jak na tamte czasy i najlepiej wyposażonych szkół na Podhalu. Trzeba tu dodać, że szkołę wybudowano w czynie społecznym, który organizował wraz z rodzicami uczniów.  Dziś naszą szkołę można nazwać pomnikiem społecznego działania.
W latach 1961 - 1963 wybudowano również w czynie społecznym szkołę filialna na Słodyczkach. Jako dyrektor niejednokrotnie sam na plecach i na ramionach znosił do szkoły wiele różnych pomocy naukowych przemierzając kilometry błotnistej drogi z Poronina lub z kolejki na Gubałówce.   
Dzięki jego działaniu w 1966 roku Szkoła w Nowem Bystrem otrzymała jako pierwsza w Polsce imię Bronisława Czecha.
Ponadto pan Władysław Sikora angażował się przy budowie dróg zarówno do Ratułowa jak i do Zębu, remizy OSP oraz w zdobywaniu materiałów budowlanych.
W 1959 roku za zebrane pieniądze od rodziców pan Władysław Sikora zakupił telewizor dla szkoły. Był to drugi telewizor we wsi. Dzięki temu popołudniami w największej sali lekcyjnej zbierali się ludzie i oglądali programy telewizyjne, które poszerzały ich horyzonty. W 1960 był inicjatorem założenia linii telefonicznej w naszej wsi. Pierwsze dwa telefony założono w szkole i na plebanii.
Za wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły i za zaangażowanie się w pracy społecznej przyznano Mu wiele odznaczeń i medali.

W 1985 roku pan Władysław Sikora odszedł na wcześniejszą emeryturę. W szkole pracował jeszcze przez 5 lat na pół etatu jako nauczyciel matematyki. Ostatecznie rozstał się ze szkołą 1990 roku. Rozstał się ze szkołą jako nauczyciel, ale nadal służył wszelką pomocą, radą i swoją wiedzą zarówno nauczycielom jak i uczniom.
Na emeryturze zajął się pisaniem i tak ukończył i wydał II tom kroniki szkolnej obejmujący lata 1956-1990, kronikę rodzinna ze strony swoich rodziców, kronikę rodzinną ze strony rodziców swojej żony.
Ponadto, a może przede wszystkim dla mnie osobiście jak i dla wielu ludzi był skarbnicą wiedzy na temat Nowego Bystrego. Pan Władysław osobiście udzielał mi rad przy przygotowywaniu 140 i 150 lecia naszej szkoły. Spotykał się z młodzieżą, aby opowiadać jak powstawała nowa, murowana szkoła i jak się żyło w naszej wsi w czasach ich rodziców i dziadków.
Na klepsydrze Pana Władysława Sikory widnieje sentencja „Non omnis moriar” - „nie wszystek umrę”. Te słowa pochodzące z pieśni Horacego wyrażają przekonanie, że śmierć fizyczna nie oznacza końca istnienia człowieka i jego dobre imię będą znali potomni. Tej formuły zwykle używa się w odniesieniu do artysty i jego twórczości.
Jednak jestem przekonana, że ta mądrość dotyczy też każdego nauczyciela.
Pan Władysław Sikora zostawił nie tylko te widoczne materialne ślady, lecz przede wszystkim, jako nauczyciel wraz z gronem pedagogicznym, którym kierował, pozostawił w sercach i umysłach swoich wychowanków wiedzę, z której możemy czerpać przez całe życie.
Dziękujemy Ci Boże, że na naszej drodze postawiłeś pana Władysława Sikorę.

Iwona Stokłosa Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowem Bystrem

W imieniu swoim i rodziny dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w pogrzebie taty, oraz za złożone intencje mszalne i kondolencje. Wielki Bóg Zapłać księdzu Krzysztofowi Kocotowi, księdzu Krzysztofowi Matuszykowi, druhom OSP Nowe Bystre, Szkole Podstawowej Nowe Bystre, licznym pocztom sztandarowym i muzykantom.
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas w tych trudnych chwilach: najbliższym, przyjaciołom, sąsiadom, i Rafałowi Jabłońskiemu z zakładu pogrzebowego.
Bóg zapłać!

Zbigniew Sikora

Zdjęcia: Sabina Wacławska-Guguła

0102030405060708a08b
091011121314151617
181921222324252627
2829a29b303132333435
363738394041424344
454647