uroczystości pogrzebowe brata Wawrzyńca Bednarza paulina

DrukujEmail

brat Jan Wawrzyniec Bednarz Paulin

ur.08.12.1939 zmarł 02.08.2007

Uroczystości pogrzebowe brata Wawrzyńca Bednarza - paulina, odbyły się w Częstochowie na Jasnej Górze w sobotę, 4 sierpnia.
Mszy św. pogrzebowej, rozpoczętej o godz. 11.00 w bazylice, przewodniczył bp Edward Janiak, biskup pomocniczy arch. wrocławskiej.

„Z całego serca witam i bardzo dziękuję za przybycie J.E. ks. biskupowi Edwardowi Janiakowi, przyjacielowi Jasnej Góry, przyjacielowi naszego Zakonu, który pośpieszył, żeby być z nami w tej trudnej chwili, by modlić się razem z nami w intencji śp. brata Wawrzyńca” - powiedział na początku Mszy św. o. Bogdan Waliczek, przeor Jasnej Góry.
W pożegnaniu br. Wawrzyńca uczestniczyli m.in.: generał Zakonu paulinów o. Izydor Matuszewski, przeor Jasnej Góry o. Bogdan Waliczek, ojcowie i bracia wspólnoty paulińskiej na Jasnej Górze, przeorowie i współbracia z innych placówek paulińskich, kapłani zaprzyjaźnieni ze zmarłym. Obecna była najbliższa rodzina zmarłego, dwie siostry zmarłego – zakonnice Służebniczki Starowiejskie, krewni, przyjaciele, znajomi. Przybyły także z Podhala dwie delegacje górali ze sztandarami.

„Kochani, gromadzi nas uroczystość pogrzebowa śp. brata, paulina Wawrzyńca Bednarza – mówił o. Bogdan Waliczek – Ta śmierć nas zaskoczyła. Przybywamy, żeby podziękować Panu Bogu za Jego życie, za Jego powołanie zakonne i chcemy oddać Go w ręce i serce najukochańszego Ojca przez dobre, niepokalane serce Matki Najświętszej, Pani Jasnogórskiej”.
Curriculum vitae, czyli życiorys zmarłego br. Wawrzyńca odczytał o. Jan Berny, sekretarz generalny Zakonu paulinów.

„Uczestnicząc w takiej uroczystości jak dzisiejsza uświadamiamy sobie, że jesteśmy w drodze do wieczności – mówił w homilii bp Edward Janiak – Czas, który został nam dany dla ukształtowania naszego życia, nadania mu sensu, jawi się jako coś bardzo kosztownego. Znamy datę urodzenia, nie wiemy, kiedy ten zegar życia zatrzyma się dla nas (…) Każdemu z nas wyznaczony jest czas przez Boga”.

„Odczytywanie sensu, czy to jest się w życiu zakonnym, czy kapłańskim, czy świeckim, to jest odczytywanie zamysłów Boga, aby wypełnić Jego wolę. Z pewnością takim drogowskazem dla nas wszystkich ludzi wiary jest zmartwychwstanie Jezusa. Naszym punktem docelowym jest życie wieczne – mówił kaznodzieja – Choć codziennie o tym nie mówimy, doświadczamy przemijalności. Tylko człowiek niemądry, nierozumny nie uświadamia sobie, że to wszystko przemija, a nam ludziom wiary jest dana ta łaska, że mamy tę perspektywą wieczności (…) Szczęśliwy człowiek, który uczepił się tego życia w perspektywie wieczności”.

„Dziękujmy Panu Bogu za dar życia śp. Wawrzyńca, wypraszajmy Boże Miłosierdzie, ale dziękujmy też za każde dobro, który było naszym udziałem, którego doświadczyliśmy, który otrzymaliśmy z rąk brata Wawrzyńca. Z wiarą i nadzieją możemy więc powtórzyć słowa św. Pawła: ‘Gdzież jest o śmierci twoje zwycięstwo, gdzież jest o śmierci twój oścień’. Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Chrystusa. O tym, że Chrystus jest naszym życiem i zmartwychwstaniem – jesteśmy do tego przekonani, w to głęboko wierzymy, to jest naszą nadzieją i to niech będzie motorem do naszej służby, do naszego wypełnienia zamysłu samego Boga”.

Po Eucharystii trumna z ciałem współbrata-paulina, przy biciu jasnogórskich dzwonów, została przewieziona w orszaku żałobnym do grobowca paulińskiego na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie.
o. Stanisław Tomoń
Źródło: Jasna Góra Foto: Marek Kępiński

291714310519343003
370432150638330739
020809261135122220
133616281821

Curriculum vitae

brat Jan Wawrzyniec Bednarz Paulin

ur.08.12.1939 zmarł 02.08.2007


Jan Władysław Bednarz (imię zakonne – Wawrzyniec), urodził się 8 grudnia 1939 roku w Nowym Bystrym z rodziców Andrzeja i Marii z domu Zubek. Jego rodzice byli bardzo gorliwymi katolikami, jak to zaświadcza Ks. Proboszcz w świadectwie moralności. Miał czterech braci i pięć sióstr. Dwie spośród nich są siostrami zakonnymi – Służebniczkami Starowiejskimi. Został ochrzczony 26 grudnia 1939 r. w kościele parafialnym w Nowym Bystrym.
Sakrament bierzmowania otrzymał w dniu 21.08.1951 r. z rąk Ks. Biskupa Eugeniusza Baziaka. W latach 1951 -54 ukończył cztery klasy Szkoły Podstawowej w Nowym Bystrym. Następnie przerwał naukę, by pomóc w gospodarstwie babci.
W latach 1959-61 odbył służbę wojskową w Podhalańskiej Jednostce Kopalni Węgla Brunatnego w Wadowicach. Po powrocie z wojska podjął pracę w gospodarstwie u babci, która zmarła w listopadzie 1961 r. Wtedy postanowił zrealizować pragnienie wstąpienia do Zakonu Paulinów, które dojrzewało w nim od wczesnej młodości.
Kandydaturę do Zakonu Paulinów odbył na Jasnej Górze od 7 listopada 1963 do połowy sierpnia 1964 r. Już na kandydaturze dał się poznać z pracowitości, sumienności. Pod koniec kandydatury O. Julian Kłudziak stwierdził, że „powinien wytrwać i być wzorowym i bardzo pożytecznym dla Zakonu”. Następnie wyjechał do nowicjatu w Leśnej Podlaskiej, gdzie przyjął habit zakonny w dniu 30.08.1964 r. Pierwszą profesję zakonna złożył w dniu 31.08.1966 r. i przyjął imię Wawrzyniec.
Zarówno podczas kandydatury, jak i po pierwszej profesji Br. Wawrzyniec pracował na Jasnej Górze jako pomocnik elektryka Br. Teodora Nowaka.
Od 9 czerwca 1969 r. do 1 sierpnia 1970 r. pracował w klasztorze w Leśnej Podlaskiej.
Następnie został przeniesiony na Jasną Górę. Dnia 2 lutego 1972 r. złożył wieczystą uroczystą profesję w Zakonie Paulinów na Bachledówce na ręce ówczesnego Generała Zakonu O. Jerzego Tomzińskiego. Następnie został wysłany do ówczesnej Jugosławii do klasztoru w Kamensku, gdzie został mianowany drugim radnym rady domowej domu zakonnego w Kamensku. Funkcje tę pełnił do 22 października 1973 r., zaś w okresie od 28 sierpnia 1973 r. do 12 lutego 1974 r. pełnił funkcję administratora domu.
Następnie z dniem 15 lutego 1974 r. został przeniesiony na Jasną Górę, gdzie pełnił obowiązki kościelnego.
Z dniem 12.08.1975 r. został przeniesiony do klasztoru Oporowie, by powrócić do Chorwacji do klasztoru w Kamensku na okres od 31 marca 1976 r. do 20.04.1979 r., gdzie pełnił obowiązki administratora domu.
Następnie został wysłany do naszego klasztoru w Rzymie, gdzie przebywał od 1979 r. do 1982 r. Powrócił jeszcze na parę miesięcy do Kamenska, by dnia 9 września 1979 r. powrócić na Jasna Górę. Tutaj przez dwie kadencje pełnił obowiązki radnego konwentu Jasnogórskiego.
Od tej pory pełnił różne posługi w Klasztorze Jasnogórskim, między innymi jako kościelny i refektarski. Troszczył się o Księży gości przybywających do naszego klasztoru.
Z dniem 02 grudnia 1998 r. został mianowany Definitorem Generalnym. Urząd ten pełnił do Kapituły Generalnej w marcu 2002 r. Ówczesny Generał O. Stanisław Turek tak go wspomina: „Św. Pamięci Brat Wawrzyniec Bednarz, były Definitor Generalny jawi się w moich oczach jako człowiek ogromnie pozytywny, pełen dobroci. Na sesjach definitorialnych nigdy nikogo nie potępiał lecz zawsze bronił. Zawsze radosny i w trudnych sytuacjach mający chrześcijańską nadzieję. Jeszcze dziś mam w pamięci jego radosną twarz, uśmiechnięte oczy i wyciągnięte ręce”.
Następnie, będąc już wieku emerytalnym, pomagał w prowadzeniu sklepiku z pamiątkami religijnymi. W ostatnich latach skarżył się na chorobę serca i kłopoty z krążeniem.
Zmarł 2 sierpnia 2007 r. w 67 roku życia, w 43 roku życia zakonnego.
Będziemy go pamiętać jako brata zakonnego, naszego brata, który miał zawsze dobre słowo dla spotkanego człowieka, był uśmiechnięty, życzliwy, pełen dobroci i spokoju.
Trzeba tutaj przypomnieć serdeczną przyjaźń, jaka łączyła go z Ks. Arcybiskupem Kazimierzem Nyczem, Metropolitą Warszawskim. Ilekroć Ks. Arcybiskup przybywał na Jasną Górę, zawsze odwiedzał Brata Wawrzyńca, którego bardzo cenił. Trzeba dodać, że Br. Wawrzyniec zawsze oddawał swój pokój do dyspozycji Ks. Arcybiskupa Nycza.
Niech Boża Matka, Pani Jasnogórska, którą ukochał i służył w Zakonie od swej młodości poprowadzi go przed Oblicze swego Miłosiernego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.
o. Jan Berny, sekretarz generalny Zakonu paulinów