Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Weselcie się już, zastępy Aniołów, w niebie: weselcie się, słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!

 nowe_bystre_wielka_niedziela-013nowe_bystre_wielka_niedziela-004nowe_bystre_wielka_niedziela-016nowe_bystre_wielka_niedziela-002nowe_bystre_wielka_niedziela-014nowe_bystre_wielka_niedziela-019nowe_bystre_wielka_niedziela-007nowe_bystre_wielka_niedzielanowe_bystre_wielka_niedziela-015
nowe_bystre_wielka_niedziela-001nowe_bystre_wielka_niedziela-008nowe_bystre_wielka_niedziela-017nowe_bystre_wielka_niedziela-003nowe_bystre_wielka_niedziela-010nowe_bystre_wielka_niedziela-018nowe_bystre_wielka_niedziela-005nowe_bystre_wielka_niedziela-006nowe_bystre_wielka_niedziela-009
nowe_bystre_wielka_niedziela-011nowe_bystre_wielka_niedziela-012