Rok szkolny rozpoczęto 1. września. Warunki ogólnie ciężkie- zupełny brak funduszów na potrzeby szkolne dał się całkowicie odczuć. A nauka odbywała się w jednej Sali szkolnej od godziny 8 -ej - 18- tej z powodu niewynajęcia drugiej Sali szkolnej. Do tego trwało czteromiesięczne "bezinspektorze"- gdyż Inspektor szkolny p. Janikowski Jan przeniesiony został do Bochni. Od 1. stycznia 1924 objął obowiązki inspektora p. Wiktor Urbański. Rozpoczęła się intensywna praca tak szkolna jak i samokształceniowa.
Cały powiat został podzielony na 4 rejony, w których co 2 miesiące odbywały się konferencje tzw. rejonowe. Przedmiotem obrad tych konferencji są zagadnienia związane z wychowaniem, nauczaniem, sprawy oświatowe, społeczne i administracji szkolnej. Każdy rejon podzielony został na kółka pedagogiczno - naukowe, obejmujące 10 - 20 sił, których zadanie jest to samo, co konferencyj rejonowych - w zakresie rejonu danego kółka. Pierwsza konferencja rejonu zakopiańskiego odbyła się dnia 28/III. 924 w Zakopanem, na której w ożywionej dyskusji poruszono szereg spraw aktualnych Np. programów szkolnych, biblioteki powiatowej, dalszego kształcenia się nauczycielstwa w kierunku pedagogiczno - naukowym itp. Tutejsze kółko pedagogiczno - naukowe obejmujące szkoły: w Zubsuchem, Poroninie i Murzasichlu odbyło dwa zebrania - jedno w Poroninie , drugie w Zubsuchem - "Suchem".
Dnia 31 maja odbyła się konferencja powiatowa, w czasie której odbyły się 3 wzorowe lekcje śpiewu, popis pieśniami góralskimi dzieci z Zubsuchego - "Suche" i dokonano wyborów na delegatów do R. S. P i U. D. Wybrani zostali delegatami do R. S. P. : pp. Teofil Sanok i Helena Stanowska - zastępcami : Stanisław Mróz i Franciszek Jankowski. Do U. D. Piotr Węgrzynek, zastępcą: Stanisław Kucharski.
Dnia 3. maja obchodziła tutejsza szkoła uroczystem nabożeństwem, odczytem o znaczeniu Konstytucji majowej, okolicznościowemi deklamacjami i śpiewami. Dla ludności uroczystość ta odbyła się w niedzielę dnia 4. maja o godz. 4 po południu.

Frekwencja w tym roku była dobra.
Obowiązanych: 84 - zapisanych: 84 - uczęszczających: 82
Obowiązki nauczycielskie pełnili:
Stanisław Mróz i Waleria Mrozowa. Nauki religii udzielał ks. Michał Czerwiński.
Rok szkolny zakończono 28. czerwca.

SMróz

Widziałem 31 /X 924
Urbański
Inspektor szkolny