Rada Szkolna Powiatowa w Nowym Targu. L. 31/27 W Nowym Targu dnia 10. I. 1927r.

ORZECZENIE.
Rada Szkolna Powiatowa w Nowym Targu zawiadamia Zwierzchność Gminną, Radę Szkolną Miejscową i kierownictwo Publicznej Szkoły Powszechnej w Zubsuchem, iż Pan Kurator Okręgu Szkolnego Krakowskiego rozporządzeniem z dnia 31 grudnia 1926r. L. I. P. 12416/26 wyznaczył dla Publicznej Szkoły Powszechnej Zubsuchem - Nowem Bystrem w Zubsuchem stopień organizacyjny, jako dwu klasowej z ważnością od 1- go września 1926r. Inspektor Szkolny: podpis nieczytelny.
Pieczęć okrągła z Godłem Państwa w środku i napisem w otoku: Rada Szkolna Powiatowa w Nowym Targu. Wpł. 26/IV.27 L: 45.

Rok szkolny 1927/28

Dnia 1/IX. 1927 rozpoczęto rok szkolny uroczystem nabożeństwem. Dnia 8 października odbyła się konferencja powiatowa w Nowym Targu, na której dokonano wyboru delegatów do rady szkolnej Powiatowej. Delegatem został Stanisław Mróz naucz. z Nowego Targu i Tadeusz Palczewski kier. szk. w Szaflarach. W okresie świąt Bożego Narodzenia młodzież szkolna odegrała "Jasełka". Dochód w kwocie 43 zł. przeznaczono na bibliotekę szkolną i kurtynę.
Dnia 15/I. pod kierownictwem nauczycielki tutejszej szkoły dziewczęta odegrały obrazek sceniczny p.t. " Inne czasy". Dochód przeznaczono na cele Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej.
Dnia 3 maja dziatwa szkolna odegrała obrazek sceniczny p.t. "Święto 3- go Maja". Dnia 9 czerwca wizytował tutejszą szkołę p. Franciszek Niżyński.
Rok szkolny zakończono 28 czerwca uroczystem nabożeństwem.
Obowiązki nauczycielskie pełnili: Michał Hołowaczuk, Tacjana Hołowaczukowa i nauczyciel religii ks. Michał Czerwiński miejscowy duszpasterz.

Rok szkolny 1928/29

Rok szkolny rozpoczął się 1 września uroczystem nabożeństwem.
Dnia 10 listopada obchodziła tutejsza szkoła rocznicę 10 lecia Niepodległości Polski. Po nabożeństwie odbył się poranek przeplatany śpiewem i deklamacjami.
W czasie świąt Bożego Narodzenia dzieci szkolne odegrały Jasełka. Tegoroczna zima była bardzo ostra. Mrozy sięgały do 44 stopni. Przerwa w nauce trwała 4 dni, mianowicie 13, 14, 15 i 16 lutego.
Dnia 3 Maja obchodziła tutejsza szkoła uroczystem nabożeństwem, odczytem o znaczeniu Konstytucji majowej, okolicznościowemi deklamacjami i śpiewem.
Dnia 12 maja w "Dzień Matki" dzieci szkolne odegrały obrazek sceniczny p.t. Dola dziecka i Kopciuszek.
Piątego czerwca odbyła się wycieczka do Morskiego Oka ze starsza młodzieżą szkolną. Dnia 28 czerwca zakończono rok szkolny uroczystem nabożeństwem. Wieczorem dzieci odegrały obrazek sceniczny p.t. Noc świętojańska i Arcydzieło.
Frekwencja w roku szkolnym była dobra.
Obowiązanych było 108 dzieci
Zapisanych 103
Uczęszczających 103
Obowiązki nauczycielskie pełnili: pp. Michał Hołowaczuk i Tacjana Hołowaczukowa. Nauki religii udzielał tutejszy duszpasterz Michał Czerwiński.