Nowy rok szkolny został rozpoczęty 1 września 1971r.

Wakacje upłynęły dzieciom w upałach słonecznych dni i suszy. Lipiec był jednak dla nich okresem ciężkiej pracy przy sianokosach. Grono nauczycielskie będzie pracować w składzie:

  • Władysław Sikora - kier. szkoły
  • Jan Otręba - nauczyciel
  • Janina Skupień - nauczyciel
  • Stanisława Miętus - nauczyciel
  • Helena Wójtowicz - nauczyciel
  • Regina Handzel - nauczyciel
  • Barbara Haba - nauczyciel
  • Helena Wyrostek - nauczyciel

12 stycznia 1972r.
Komitet rodzicielski zorganizował dla dzieci imprezę noworoczną przy choince. Po części artystycznej i zabawie przy magnotofonie, dzieci otrzymały paczki ze słodyczami. Z uwagi na warunki pogodowe zrezygnowano z organizacji kuligu.
16 czerwca 1972r Odbyła się uroczystość zakończenia nauki w klasie VIII.Z pośród 19 absolwentów - 3 zostało przyjętych do L.O. - 1 do technikum, - 7 do szkół zawodowych. Wyróżniono Janinę Staszel - Kubyn, która w ciągu 8 lat nauki opuściła tylko 3 dni !
Czytelnictwo: 3 801 wypożyczeń - średnio 22 książki na 1 ucznia. Wyróżnieni: Maria Gocoł - 95 książek, Anna Bobak - 86 , Maria Pitoń - 84, Janina Jakubiec - 72, Ewa Skubisz - 63.
Rada pedagogiczna wyróżniła 18 uczniów za osiągnięcie bardzo dobrych wyników w nauce. Są to :Mulica Krystyna, Maria Ogórek, Henryk Staszel , Władysław Szeliga , Maria Zubek, Wojciech Pawlikowski, Teresa Pitoń, Zofia Pitoń, Anna Staszel, Helena Tylka, Barbara Słodyczka, Jadwiga Słodyczka, Antonina Gruszka, Krystyna Kula, Anna Bobak, Maria Gocoł, Tadeusz Pitoń, Ryszard Sikora.
Za 100 % frekwencji w ciągu roku wyróżniono : Krystyna Mulica, Stanisław Michniak , Zbigniew Sikora, Maria Strączek, Helena Tylka , Józef Tylka, Helena Bobak, Stanisław Fudala, Czesława Staszel, Czesława Zubek, Władysław Bachleda, Maria Kuźma, Kazimierz Michniak, Władysława Tylka, Jan Michniak. 30 uczniów pojedzie na wakacyjną wycieczkę w nagrodę za dobre wyniki w nauce. Autobus zapewnia organizator kolonii w szkole. FOT-35FOT-36