Nowy rok szkolny rozpoczęto 1 IX.1972r.
Z końcem roku szkolnego z naszego zespołu odeszły : Regina Handzel do SP w Pcimiu i Barbara Haba do SP w Kościeliskach. Będziemy pracować w składzie :

  • Władysław Sikora - kier. szkoły
  • Jan Otręba - nauczyciel
  • Janina Skupień - nauczyciel
  • Stanisława Miętus - nauczyciel
  • Helena Wójtowicz - nauczyciel
  • Jan Bieniek - nauczyciel
  • Helena Wyrostek - nauczyciel filii Słodyczki

Do pełnej obsady brakuje 2 nauczycieli. Z uwagi na trwające prace budowlane, nauka prowadzona będzie w utrudnionych i uszczuplonych warunkach lokalowych. Od 1 grudnia 1972r. Nie pracuje w tutejszej szkole Helena Wójtowicz. Z przyczyn rodzinnych otrzymała w trakcie roku przeniesienie służbowe do SP w Czechowicach Śląskich.
Z dniem 1 kwietnia 1973r. W naszej szkole rozpoczęła pracę Zofia Skubisz z Ratułowa. Otrzymała przeniesienie służbowe ze Szkoły Podstawowej w Naprawie.
12 czerwca 1973r
Odbyła się uroczystość zakończenia nauki w klasie VIII i zakończenia roku szkolnego 1972/73.Wcześniejsze zakończenie roku szkolnego nastąpiło ze względu na rozpoczęcie kapitalnego remontu pomieszczeń szkolnych [instalacja CO].
Szkoła pracowała w bardzo trudnych warunkach lokalowych rozbudowa i remont - oraz kadrowych - dwa wakaty nauczycielskie. W trakcie roku szkolnego pięciokrotnie zmieniano podział godzin nauczania. Mimo występujących trudności program nauczania został zrealizowany. Należy podkreślić dbałość nauczycieli o jakość i bezpieczeństwo prowadzonych zajęć z dziećmi. FOT-38