1 września 1973r Odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 1973/74. W organizacji roku szkolnego w szkołach podstawowych wprowadzono dwa okresy, a w szkołach ponad podstawowych dwa semestry. Będzie obowiązywać 5 - cio stopniowa skala ocen z zachowania : wzorowy, wyróżniający, dobry ,odpowiedni i nieodpowiedni. W ustaleniu oceny będzie brany pod uwagę: stosunek ucznia do nauki, jego kultura osobista i działalność społeczna. Ulegają zmianie przepisy promowania uczniów. Szkoły mają podjąć pracę nad wdrażaniem systemu wychowawczego według prof. Heliodora Muszyńskiego. Do czasu zakończenia prac przy rozbudowie szkoły, będziemy pracować w bardzo trudnych warunkach lokalowych. Skład zespołu nauczycielskiego:

Władysław Sikora - kier. szkoły
Jan Otręba - nauczyciel
Janina Skupień - nauczyciel
Stanisława Miętus - nauczyciel
Janusz Bieniek - nauczyciel
Zofia Skubisz - nauczyciel
Zofia Szczepaniak - nauczyciel
Ludwika Szczepaniak - nauczyciel
Helena Wyrostek - nauczyciel filii Słodyczki
1 grudnia 1973r
Odbyła się uroczystość oddania do użytku szkolnego nowej części budynku wiecej

3 grudnia 1973r. Nauczyciele wraz z młodzieżą umeblowali nowe pomieszczenia szkolne i przenieśli pomoce naukowe. Następnego dnia pracowaliśmy już we wspaniałych warunkach lokalowych.
19 czerwca 1974r. Zakończono rok szkolny 1973/74.
Za 100 % frekwencję w szkole zostali wyróżnieni: Bubla Stanisław ,Czesław Molek,Władysław Słodyczka ,Maria Kuźma, Maria Staszel,Wincenty Łacek, Andrzej Bobak, Wojciech Molek, Jadwiga Skubisz, Zbigniew Sikora
W czytelnictwie było 3 326 wypożyczeń tj. średnio 18,5 książki na 1 ucznia [w poprzednim roku 25]. Wyróżnieni :
Ewa Skubisz - 91, Teresa Pitoń - 85,Jadwiga Słodyczka - 84, Czesława Staszel - 64,Maria Gocoł - 60
Za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu wyróżniono kl. IV - VIII.
Wojciech Pawlikowski ,Jadwiga Słodyczka,Teresa Pitoń,Czesława Staszel,Zofia Pitoń, Józef Kowalczyk Zbigniew Sikora,Maria Gocoł, Anna Staszel, Anna Bobak, Barbara Słodyczka, Józef Pitoń, Krystyna Bobak ,Ryszard Sikora, Józef Staszel II
Nauczyciel Janusz Bieniek otrzymał przeniesienie służbowe do jednej ze szkół w Nowym Sączu. W tutejszej szkole wykazał się pracowitością i solidnym podejściem do zawodu nauczyciela. Łatwo nawiązywał kontakt z uczniami i podtrzymywał ich uwagę na lekcjach. W zespole nauczycielskim koleżeński i bardzo taktowny. Łączymy życzenia sukcesów w dalszej pracy nauczycielskiej. FOT-41