Nowy rok szkolny realizować będziemy plan wdrażania systemu wychowawczego wg. prof. H. Muszyńskiego, który przewiduje podział na klasy i grupy wiekowe. Zespół nauczycielski będzie pracował w składzie :

 • Władysław Sikora -dyr.szkoły
 • Zofia Szczepaniak - język polski
 • Zofia Skubisz - matematyka
 • Janina Skupień - język rosyjski
 • Ludwika Jarząbek - fizyka - chemia
 • Anna Bednarczyk - biologia
 • Stanisława Miętus - klasy I -III
 • Jan Otręba - z.p.t. W.plast.
 • Helena Stoch - filia Słodyczki

5 czerwca 1975r
Zakończono rok szkolny 1974/75.Wakacje będą trwać do 20 sierpnia 1975r. W ciągu roku borykaliśmy się z kłopotami kadrowymi. Trzy nauczycielki korzystały z urlopu macierzyńskiego, a jedna z urlopu zdrowotnego [ 2 miesiące].Mimo tych trudności, praca szkoły przebiegała sprawnie. Młodzież odnosiła sukcesy w reprezentowaniu szkoły na zewnątrz, między innymi :

 • zajęliśmy I miejsce w trzecich gminnych mistrzostwach narciarskich
 • zespół regionalny występował na wielu imprezach w pow. Nowy Targ i zdobywał I miejsca oraz wyróżnienia
 • uczniowie klasy VIII zajmowali czołowe lokaty w gminnych eliminacjach z olimpiad przedmiotowych

Za 100% frekwencję w ciągu roku wyróżniono :
Stanisław Staszel, Stanisław Bubla, Czesław Bednarz, Stanisław Ogórek, Stanisław Kowalczyk, Antonina Bobak, Jan Staszel, Krystyna Kula, Anna Molek, Stanisław Michniak, Krystyna Obrochta, Zofia Pitoń, Katarzyna Polak, Zbigniew Sikora, Stanisław Polak, Anna Staszel, Maria Skubisz, Anna Bobak, Maria Tylka,
Czytelnictwo :
Nastąpiło znaczne pogorszenie w ilości wypożyczeń i przeczytanych książek. Średnio na 1 ucznia przypada 13 książek.Wyróżnieni :
Teresa Pitoń-64, Jadwiga Tylka-48, Janina Jakubiec-48, Wojciech Pawlikowski-45, Maria Gocoł-45
Za bardzo dobre wyniki w nauce rada pedagogiczna wyróżniła :
Maria Zubek, Anna Staszel, Henryk Staszel, Helena Tylka, Krystyna Mulica, Barbara Słodyczka, Krystyna Kula, Krystyna Bobak, Wojciech Pawlikowski, Jadwiga Słodyczka, Teresa Pitoń, Anna Bobak, Zofia Pitoń, Maria Gocoł, Zbigniew Sikora, Tadeusz Pitoń,
Z końcem roku szkolnego 1974/75 nauczycielka Zofia Szczepaniak otrzymała przeniesienie służbowe do pracy w Szkole Podstawowej w Sromowcach Wyżnych. Życzymy powodzenia na nowej placówce. 


od lewej :Barbara Słodyczka, Anna Bobak, Czesława Zubek - Potoczny, Maria Tylka - Jaś, Maria Szeliga - Sustek FOT-43

Startuje Bronek Bobak, za nim Tadeusz Pitoń. FOT-44Startuje Józef Chyc - Kuros - okaże się bardzo wytrzymałym i dobrym biegaczem. FOT-45

Anna Staszek [54] tuż za plecami będzie mieć silne rywalki z Cichego, ale pokona ją tylko jedna FOT-46

Startuje Andrzej Zubek - Matusek, za nim Br. Bobak FOT-47

Tadeusz Pitoń [24] mocno zmęczony po biegu, ale z wyniku może być zadowolony FOT-48