Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 1975/76 odbyła się 21 sierpnia 1975r.Szkoły ponad podstawowe rozpoczynają naukę 1 września. Grono nauczycielskie będzie pracować w składzie :
Władysław Sikora - dyr. szkoły
Janina Skupień - nauczyciel
Zofia Skubisz - nauczyciel
Ludwika Jarząbek - nauczyciel
Anna Bednarczyk - nauczyciel
Stanisława Miętus - nauczyciel
Jan Otręba - nauczyciel
Jerzy Lewcun - nauczyciel
Mamy wakat nauczyciela języka polskiego. Właściwie to nasza szkoła nie ma szczęścia na dłuższe zatrudnienie nauczyciela tego przedmiotu. W naszym środowisku, praca polonisty jest trudna z uwagi na powszechność gwary góralskiej. Z dniem 1 września 1975r Nauczycielka Helena Stoch otrzymała przeniesienie służbowe do SP w Stasikówce. W kilkuletniej pracy na filii Słodyczki ,wykazała się dużą sumiennością w wypełnianiu swoich obowiązków nauczycielskich. Utrzymywała bliski kontakt z rodzicami , u których cieszyła się dużym uznaniem. W gronie nauczycielskim koleżeńska i serdeczna. Wszyscy żałujemy tego że musi zmienić miejsce pracy, ale serdecznie życzymy jej powodzenia i sukcesów. Ze względu na brak nauczyciela, zajęcia w kl. I - IV filii Słodyczki będą zawieszone. Dzieci będą uczęszczać do szkoły w Nowem Bystrem . Będzie to trwało do czasu zatrudnienia nauczyciela. Z nowym rokiem szkolnym wprowadza się nowy program nauczania matematyki w klasie I [w następnych latach będą zmiany w kolejnych klasach].Wprowadzone zmiany zaskoczyły przede wszystkim rodziców, którzy doszli do przekonania, że nie potrafią rozwiązać wielu zadań z podręcznika dla klasy I. Nauczyciele nauczania początkowego są przygotowani do wdrażania nowego programu i nowych metod nauczania matematyki. Szkoła posiada odpowiedni zestaw przyborów i pomocy naukowych dla wszystkich uczniów kl. I.
W y c i e c z k a
5 - 6 października 1975r Młodzież wyróżniająca się w nauce, wzięła udział w wycieczce po Ziemi Sądeckiej. Zwiedzono dolinę Popradu, okolice Rożnowa wraz z zaporą oraz Nowy i Stary Sącz. Pogoda dopisywała nam, a dzieci zachwycone były kolorystyką jesieni i zwiedzanymi obiektami. Przewodnicy przekazali nam dużo ciekawych wiadomości o Ziemi Sądeckiej. Do szczególnej atrakcji należy zaliczyć przejście nad Dunajcem przy zaporze po wiszącej na linach stalowych kładce. Wychylenia kładki zmusiły niektórych do marszu "na pieska"[na czterech łapach]. Autokar na wycieczkę [nieodpłatnie] zapewnił nam organizator kolonii w tut. szkole - Zakłady Chemiczne Bieruń Stary.
5 czerwca 1976r.
Odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 1975/76.
REKORD szkoły w pilności uczęszczania do szkoły pobiła HELENA BOBAK - Huruś Nowe Bystre 39a - w ciągu 8 lat nauki opuściła tylko TRZY DNI zajęć w szkole !!! Brawo! Życzymy Sukcesów w dalszej nauce.
Za 100% frekwencję w ciągu roku zostali wyróżnieni :
Maria Bubla, Maria Molek, Stanisława Opacian, Helena Szeliga, Czesława Pawlikowska, Maria Ogórek, Piotr Staszel, Andrzej Michniak, Czesław Bednarz, Wojciech Majerczyk, Stanisław Kowalczyk, Antonina Bobak, Jan Bobak, Stanisław Michniak, Stanisław Bubla, Teresa Pitoń, Jan Kula, Zbigniew Sikora, Stanisław Tylka, Jadwiga Skubisz, Bolesław Szeliga, Stanisław Staszel, Andrzej Pitoń, Helena Bobak, Krystyna Łacek, Stanisław Fudala, .Andrzej Staszel, Kazimiera Trojan,
Czytelnictwo : Nastąpiła duża poprawa. 5 585 wypożyczeń - średnio 22,7 książki na jednego ucznia. Wyróżnieni :
Teresa Pitoń - 118, Zofia Pitoń - 91, Jan Słodyczka - 90, Danuta Kaleciak - 86, Katarzyna Polak - 75,

 


Za bardzo dobre wyniki w nauce, rada pedagogiczna wyróżniła uczniów z klas I - IV :
Jan Słodyczka, Czesława Staszel, Danuta Skupień, Krystyna Mulica, Maria Łacek, Krystyna Kula, Janina Krzysiak, Teresa Pitoń, Danuta Kaleciak, Wojciech Pawlikowski, Antonina Słodyczka, Zofia Pitoń, Beata Otręba, Zbigniew Sikora, Krystyna Łacek, Janina Skubisz, Anna Kois, Anna Staszel, Genowefa Staszel, Krystyna Bobak, Bolesław Szeliga, Anna Krzysiak, Maria Molek, Bronisława Piczóra, Maria Ogórek ,Jadwiga Skubisz, Janina Zarycka, Jadwiga Słodyczka,
Na gminnych zawodach narciarskich nasza grupa młodsza zajęła I miejsce, a starsza III miejsce. Zespół regionalny był wyróżniany na przeglądach rejonowych. FOT-50