23 sierpnia 1976r W naszej szkole odbyła się gminna uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 1976/77. W części artystycznej wystąpił harcerski zespół z Czarnego Dunajca oraz nasz zespół góralski pod kierunkiem Janiny Skupień . Skład naszego zespołu nauczycielskiego :
Władysław Sikora - dyr. szkoły
Krystyna Moskal - nauczyciel
Janina Skupień - nauczyciel
Zofia Skubisz - nauczyciel
Ludwika Jarząbek - nauczyciel
Stanisława Mętus - nauczyciel
Jan Otręba - nauczyciel
mgr Maria Olechowska - nauczyciel filia Słodyczki
mgr Jerzy Lewcun uzyskał urlop bezpłatny na dalsze studia.
Szkoła podjęła realizację nowego programu nauczania matematyki w klasach I - III. Z uwagi na poszukiwanie innej pracy, zajęcia w klasach I - IV filii Słodyczki rozpoczęły się dopiero od 1 stycznia 1977r. Mgr Maria Olechowska mimo braku przygotowania do pracy z małymi dziećmi, radziła sobie stosunkowo dobrze i nawiązała dobrą współpracę z rodzicami.
4 czerwca 1977r
Odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 1976/77.
W związku z przejściem Władysława Sikory do pracy w Zakopanem - obowiązki dyrektora tutejszej szkoły od 1 września 1977r. Powierzono nauczycielce Krystynie Moskal. W wyniku starań dotychczasowego dyrektora szkoły, Naczelnik Miasta Zakopanego i Gminy Tatrzańskiej przyznał dla naszej szkoły dotację 1,5 ml zł. na wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe. Dzięki temu szkoła uzyskała bardzo dobrą bazę materialną do prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych. FOT-51A