Zajęcia szkolne zostały rozpoczęte w dniu 22 sierpnia 1977r. Uroczystość "Święta młodzieży szkolnej" odbyła się 1 września 1977r. Dzieci klasy I złożyły w tym dniu ślubowanie i zostały pasowane na uczniów szkoły podstawowej.

Oni w tym roku ukończyli klasę VIII. Z lewej - nauczyciel Jan Otręba FOT-53