Rada pedagogiczna rozpoczęła rok szkolny w składzie :

  • Krystyna Moskal - dyr. szkoły
  • Janina Skupień - nauczyciel
  • Stanisława Miętus - nauczyciel
  • Ludwika Jarząbek - nauczyciel
  • Zofia Szwajnos - nauczyciel
  • Anna Kołodziej - nauczyciel
  • Jan Otręba - nauczyciel

Z dniem 15 sierpnia 1979 r P.o. Dyr.szkoły Krystyna Moskal otrzymała przeniesienie służbowe do jednej ze szkół w Krakowie. Przez krótki okres pobytu w tutejszej szkole dała z siebie wiele wysiłku tak w procesie dydaktycznym jak i w organizacyjnym działaniu szkoły. Prezentowała duże zainteresowanie pracą nauczycielską. Rzetelnie wypełniała swoje obowiązki i przejawiała szczerą troskę o losy dzieci szkolnych. Ze względu na warunki rodzinne i stan zdrowia, przenosi się bliżej swojej rodziny. Dziękujemy za cząstkę życia pozostawionego wśród dzieci Skalnego Podhala.
Pełnienie obowiązków dyrektora szkoły w roku szkolnym 1979/80 powierzono nauczycielce Janinie Skupień.