W roku szkolnym 1981/82 wprowadzono 5 dniowy tydzień nauczania.
Nowy rok szkolny rada pedagogiczna rozpoczęła w składzie :

Władysław Sikora - dyr. szkoły
Janina Skupień - nauczyciel
Lucyna Kotarba - nauczyciel
Ewa Arnold - nauczyciel
Stanisława Miętus - urlop wychowawczy
Zofia Szwajnos - urlop wychowawczy
Halina Tylman - nauczyciel
Jan Otręba - nauczyciel
Alicja Nowicka - nauczyciel
Gertruda Zygor - nauczyciel filia Słodyczki
Na swoim pierwszym zebraniu rada pedagogiczna rozpatrzyła prośbę Gminnego Dyrektora Szkół w Czarnym Dunajcu oraz Kuratora Oświaty w Nowym Sączu w sprawie dalszego uczęszczania do naszej szkoły dzieci z części obwodu szkolnego Ratułów. Z uwagi na bardzo trudną bazę lokalową w SP - Ratułów, wyraziliśmy zgodę na to, żeby w r. szk. 1981/82 wytypowane dzieci uczęszczały do naszej szkoły.
Z wyróżnieniem ukończyli szkołę podstawową :
Antonina Kęsek, Anna Molek, Dorota Otręba, Genowefa Skubisz, Maria Skubisz - Ziemion, Małgorzata Skupień
Z 29 absolwentów:

8 pozostało na gospodarstwie u rodziców
4 przyjęto do LO
4 przyjeto do liceum zawodowego
9 przyjęto do szkół zawodowych
3 przyjęto do szkół górniczych
Czytelnictwo: 4 825 wypożyczeń to jest 19,8 książki na jednego ucznia. Wyróżnieni zostali :
Stanisław Polak 89, Genowefa Lasak 85, Danuta Tylka 64, Stanisław Kowalczyk 62, Maria Bubla 60
21 uczniów uzyskało 100 % frekwencję w szkole,są to :
Antonina Kula, Maria Lassak, Anna Bubla, Stanisław Obrochta, Zofia Bobak, Anna Bobak, Władysław Bobak, Maria Bobak, Andrzej Galica, Halina Kula, Maria Trojan, Wojciech Molek, Stanisław Tylka, Maria Słodyczka, Władysław Zubek IV, Wladysław Zubek VII, Mieczysław Staszel, Janina Bubla, Maria Fudala, Krystyna Obrochta, Stanisław Staszel
Rada pedagogiczna wyróżniła za bardzo dobre wyniki w nauce 26 uczniów z klas IV do VIII. Są to :
Krystyna Łacek, Maria Lassak, Elżbieta Staszel, Małgorzata Łacek, Halina Szczechowicz, Krystyna Staszel, Stanisław Zygor, Anna Polak, Kazimierz Kula, Maria Bobak, Ryszard Szeliga, Czesława Pawlikowska, Danuta Bednarz, Zofia Obrochta, Krystyna Michniak, Anna Molek, Krystyna Opacian, Antonina Kęsek, Grażyna Staszel, Dorota Otręba, Danuta Żołnierczyk, Maria Fudala, Krzysztof Potoczny, Genowefa Skubisz, Maria Skubisz, Małgorzata Skupień
W ciągu roku zorganizowano dla dzieci we wrześniu i październiku wycieczki :

Oświęcim i Kraków - 2 dniowa
Czorsztyn - Szczawnica - 1 dniowa
Dolina Kościeliska - 1 dniowa
Zakopane - 1 dniowa