W nowym roku szkolnym rada pedagogiczna będzie pracować w składzie :

Władysław Sikora - dyr. szkoły
Lucyna Kotarba - nauczyciel
Barbara Grabacka - nauczyciel
Dodrota Mac - nauczyciel
Stanisława Miętus - nauczyciel
Janina Skupień - nauczyciel
Jan Otręba - nauczyciel
Mariola Rogala - nauczyciel
Anna Zubek - nauczyciel
Anna Pankiewicz - nauczyciel
Mieczysław Wojtkiewicz - nauczyciel
Gertruda Zygor - nauczyciel filii Słodyczki
Z końcem ubiegłego roku szkolnego przeniesienia służbowe do pracy w innych szkołach otrzymały : Ewa Arnold do Szkoły Podstawowej w Kościeliskach, Iwona Rutkowska do SP - Nr.5 w Żywcu, Alicja Nowicka do SP w Iwanowicach, Zofia Czerwińska do SP w Bielsku Białej
Praca w szkole układa się korzystnie, mimo dużych zmian osobowych. Zespół nauczycielski szybko się skonsolidował i z pełnym zaangażowaniem wypełnia swoje obowiązki służbowe. Młode nauczycielki wykazują duży zapał do pracy, a starsze koleżanki chętnie służą im radą i pomocą. Uaktywniła się działalność komitetu rodzicielskiego. Wyróżniają się : Ludwika Kokoszka - skarbnik, Zofia Łuszczek i Zofia Kuźma.
Zakończenie roku szkolnego 1983-1984
Wybór szkół przez absolwentów klasy VIII :

technikum łączności - 1 osoba
technikum hotelarskie - 1 osoba
szkoły zawodowe -9 osób
pozostają na gospodarstwie - 6 osób
Za 100 % frekwencji zostali wyróżnieni:
Andrzej Jarosz, Maria Bubla, Krzysztof Kozielec, Władysław Bobak, Władysław Jarosz
W czytelnictwie zaznaczyła się tylko minimalna poprawa. Było 2 801 wypożyczeń tj.12,1 książki na jednego ucznia. Wyróżnieni :
Genowefa Lassak 74, Wławdysław Bobak 45, Krystyna Łacek 56, Maria Bubla 40, Danuta Żołnierczyk 47, Anna Zygor 40
Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali uczniowie z kl. IV do VIII :
Antoni Kula, Krystyna Kalata, Bronisława Lassak, Maria Staszel, Agnieszka Skubisz, Katarzyna Szeliga, Halina Kula, Genowefa Lassak, Danuta Tylka, Celina Zubek, Kazimierz Kula, Krystyna Łacek, Elżbieta Staszel, Halina Szczechowicz, Stanisław Zygor, Grażyna Staszel, Mieczysław Staszel
Z końcem roku szkolnego z naszej szkoły odeszły :
1.Barbara Grabacka do SP Nr.8 w Zakopanem.
2.Lucyna Kotarba do SP Błonie koło Warszawy. Przez okres 4 lat wykazała się dobrą pracą dydaktyczno - wychowawczą. Z młodzieżą nawiązywała bliski kontakt, była jej powiernikiem, a jako polonistka przewodnikiem do bogactwa i piękna języka ojczystego. Żyła sprawami młodzieży i dyskretnie inspirowała ją do działania. W zespole nauczycielskim była szczera i otwarta, walczyła o godność szkoły i nauczyciela. Młodzież i nauczyciele żegnali ją z dużym wzruszeniem, przekazując serdeczne życzenia podobnych sukcesów na nowej placówce.