Zespół nauczycielski będzie pracował w składzie :

Władysław Sikora dyr. szkoły
Elżbieta Iskra nauczyciel
Elżbieta Paduch nauczyciel
Dorota Mac nauczyciel
Stanisława Miętus nauczyciel
Janina Skupień nauczyciel
Jan Otręba nauczyciel
Zofia Szwajnos nauczyciel
Anna Zubek nauczyciel
Mariola Rogala nauczyciel
Anna Pankiewicz nauczyciel
Mieczysław Wojtkiewicz nauczyciel
Gertruda Zygor nauczyciel filii Słodyczki
E. Iskra i E. Paduch rozpoczynają swój start pedagogiczny. Są absolwentkami Studium Wychowania Przedszkolnego. Starsze koleżanki w razie potrzeby, będą im służyć radą i pomocą.
W listopadzie 1984r. nasz zespół regionalny Szarotki wziął udział w ogólnopolskim przeglądzie zespołów artystycznych działających pod patronatem PSS Społem, który odbył się w Olsztynie. W grupie zespołów dziecięcych - Szarotki zajęły I miejsce i otrzymały puchar Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Opłatę autokaru oraz inne koszta świadczył Zarząd PSS Społem Zakopane, który sprawuje patronat nad naszym zespołem.
W listopadzie 1984r Grupa uczniów pod opieką mgr Anny Pankiewicz , Anny Zubek i Doroty Mac, odbyła trzy - dniową wycieczkę do Warszawy .Dzieci wróciły pełne podziwu dla bogactwa i piękna naszej stolicy. Część kosztów pokrył komitet rodzicielski. Pozostałe koszta opłacili rodzice uczestników wycieczki. FOT-57


Ze względu na małą ilość dzieci, od nowego roku szkolnego nie będzie klas specjalnych. Uczniowie z orzeczeniem do nauczania specjalnego, uczęszczać będą do Szkoły Podstawowej Nr.5 w Zakopanem.
Z końcem roku szkolnego z naszej szkoły odchodzą :

mgr Władysław Sikora - na emeryturę.
mgr Anna Pankiewicz - do Warszawy.
mgr Mieczysław Wojtkiewicz - do Raszyna

Zofia Szwajnos do SP w Ratułowie.
Przez 13 lat uczyła w naszej szkole ,głównie matematyki. Swoją żywą i zaangażowaną osobowością dawała przykład dobrego i koleżeńskiego współżycia w gronie nauczycielskim. Zdobyła sobie uznanie u rodziców i cieszyła się wysokim autorytetem wśród uczniów. W naszej szkole pozostawia znaczną część dorobku swego życia. Towarzyszyć jej będzie nasza pamięć oraz życzenia dalszych sukcesów w pracy nauczycielskiej i w życiu osobistym.

Zakończenie Roku szkolnego 1984-1985
Frekwencja za rok szkolny 184/85 wyniosła 95,6 %. Za 100 % frekwencję wyróżniono uczniów :
Wojciech Jarosz, Maria Zubek, Anna Galica, Maria Bubla, Jan Chyc, Krystyna Łacek, Władysław Jarosz,16 uczniów opuściło tylko po jednym dniu nauki.
Rada pedagogiczna przyznała świadectwa z wyróżnieniem uczniom :
Jadwiga Fudala, Kozielec Krzysztof, Ewa Kula, Antoni Kula, Anna Staszel, Genowefa Lassak, Stanisława Potoczna, Danuta Tylka, Józefa Polak, Halina Kula, Zofia Bobak, Celina Zubek, Katarzyna Szeliga, Stanisław Zygor, Bronisława Lasak, Elżbieta Staszel, Agnieszka Skubisz, Halina Szczechowicz, Maria Staszel, Krystyna Łacek, Kazimierz Kula
W czytelnictwie kolejna nikła poprawa. 2 813 wypożyczeń tj. Po 12 książek średnio na 1 ucznia. Wyróżniono :
Genowefa Lassak 77, Jan Łacek 60, Krystyna Kalata 70, Ewa Andrzejewska 60, Władysław Bobak 66, Danuta Tylka 54.
Poniżej ostatnia klasa, której wychowawcą był Władysław Sikora, a zarazem absolwenci klasy VIII w rszk.1984/85 82


918892908789

Po 35 latach pracy pedagogicznej, w tym 26 lat na stanowisku kierowniczym, podjąłem decyzję przejścia na emeryturę.Dokonać więc chcę rekapitulacji swojej działalności w okresie pobytu w Nowem Bystrem. Przybyłem tu do pracy po odbytej służbie wojskowej - 1.XII.1956r.Szedłem pieszo z Gubałówki z walizką w ręku, za kobietami podążającymi do wioski po zakupach w Zakopanem. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że podjęcie pracy w tutejszej szkole, zwiąże mnie z nią i z ludźmi na dziesiątki lat [ 29 lat].Wioska wywarła na mnie mieszane uczucia. Wrażenie biedy, stagnacji oraz odcięcia od świata. Pasowało do niej określenie "wieś deskami zabita". Zabudowana gęsto. Domy w stylu góralskim kryte gontami. Były wśród nich jeszcze "kurne chaty"-[domy bez kominów].Wzdłuż wioski "przeciskała" się wąska, pełna wybojów droga, na której nie wszędzie mogły się wyminąć dwa konne wozy. Tą drogą we wtorki i piątki przechodziły o zmroku dziesiątki kobiet z brzemionami na plecach - z Cichego, Ratułowa i Nowego Bystrego przez Gubałówkę do Zakopanego. Niosły na sprzedaż masło ,sery, śmietanę, jajka, drób oraz wyroby z owczej wełny. Powrotną drogą taszczyły pieczywo ,mąkę ,kaszę, cukier i inne towary potrzebne w domu. Najbliższy przystanek PKS i PKP był w Zakopanem lub w Poroninie. Na jarmark do Nowego Targu ludzie jeździli konno lub chodzili pieszo przez Bańską i Szaflary.Głównym źródłem utrzymania rodzin były małe gospodarstwa rolne i praca dorywcza [cieśle ,murarze, bacówka].Podstawą żywienia były ziemniaki, mleko, kasza, ryż i chleb. Kobiety w wolnych chwilach przędły wełnę do wyrobu rękawic ,skarpet i swetrów ,które sprzedawano w sezonie zimowym. Ludzie żyli bardzo skromnie, ale byli dla siebie życzliwi i uczynni. Do pracy w Zakopanem dochodziło kilka osób. FOT-75FOT-78FOT-76FOT-77FOT-79
Moje pochodzenie z niezamożnej rodziny chłopskiej pomogło mi znaleźć w tutejszych ludziach zwielokrotnione siły do zmiany warunków ich życia. Wspólnie z nimi wybijałem "okno na świat" w każdej dostępnej dziedzinie: w oświacie, w sposobach gospodarowania, w budowie dróg i szkoły. Każde inicjowane zadanie starałem się doprowadzać do końca, co podbudowywało u ludzi wiarę w swoje możliwości. Aktywność społeczna mieszkańców Nowego Bystrego znajduje uznanie i poparcie u władz powiatowych w Nowym Targu i w Zakopanem. Do sympatyków wspierających hojnie naszą wioskę należy zaliczyć:
Alfreda Potoczka - sekretarza KP PZPR, mgr Władysława Gawlasa Naczelnika Powiatu Nowy Targ, Jana Rolę i inż. Kazimierza Nenko z Ref.Inwest. Wydziału Oświaty w Nowym Targu, Andrzeja Skubisza - Naczelnika gminy Ratułów, mgr Stanisława Żygadło, mgr Stanisława Słodyczkę, Henryka Trunowa i Robberta Kłaka - Naczelników Miasta Zakopanego i Gminy Tatrzańskiej. To oni przyznawali dotacje i wspierali nasze czyny społeczne, dzięki czemu mogło się zmieniać życie w naszej wiosce. Mieszkańcy wioski zawsze gremialnie popierali moje inicjatywy i wykazywali niebywałą ofiarność w wykonywaniu czynów społecznych.
Naszą wspólną dumą są : linia telefoniczna z Zębu do Nowego Bystrego, droga od Czarnego Dunajca przez Ratułów Nowe Bystre, Ząb, Poronin do Zakopanego, okazały budynek szkolny z bardzo dobrym wyposażeniem do nauczania, szkolny punkt filialny w Słodyczkach i boisko sportowe. Równolegle następowały szybkie zmiany w życiu każdej rodziny. Młodzież licznie uczy się w szkołach ponadpodstawowych , zdobywa zawód i pracę. Mężczyźni podejmują pracę w Szaflarach [Wytwórnia Nart], w Nowym Targu [ NZPS],w Poroninie oraz w Zakopanem. Znaczna grupa kobiet podejmuje chałupniczą pracę dla "cepelii"- tkactwo, hawciarstwo, koronkarstwo i szycie. Mężczyźni robią ciupagi, szafki, spinki góralskie ,fajki, wyroby metalowe. W domach zmienia się wyposażenie. Pojawiają się pralki, telewizory traktory, kosiarki, samochody, motocykle. Powszechnym urządzeniem jest wodociąg, łazienka i centralne ogrzewanie. Zasobność rodzin widoczna jest w umeblowaniu, ubiorach i w wyżywieniu. Zmienił się wygląd domów. Ze swej strony zachowuję wielką wdzięczność dla nowobystrzan za ich aktywną ,społeczną postawę. Często wspominam tych, co zawsze szli w pierwszym szeregu, byli gotowi podsycać ogień działania. Rozumieli potrzebę przemiany życia i swoją aktywnością pociągali za sobą innych, bardziej opieszałych, myślących więcej o swoich potrzebach. Byli to ludzie przeważnie dojrzali wiekiem, którzy przeżyli różne losy doli ludzkiej. Wśród nich byli między innymi :


Michał Mulica chorąży OSP i członek kółka rolniczego. Cieśla, murarz, stolarz i zdun. Rozalia Mulica żona Michała Stanisław Bobak - Kurdziel Zasłużony członek OSP Józef Bobak - Kurdziel skarbnik spółki leśnej
Janina Skupień kierownik zespołu góralskiego "Szarotki"" Józef Staszel - Zosiok zasłuzony Naczelnik OSP. Legionista Janina Tylka - przewodnicząca KGW, radna, członek rady nadzorczej GS - Poronin i Banku Podhalańskiego w Zakopanem , skarbnik w komitecie rozbudowy szkoły 1972 - 73. Władysław Staszel - Zawodzion - zastępca przewodniczącego komitetu budowy szkoły 1961 - 65,przewodniczący komitetu rodzicielskiego, stolarz, muzykant.
Jan Łowisz - Łatas Zasłużony członek OSP,Członek kółka rolniczego.Cieśla,stolarz. Po wojnie Zbudował elektrownię wodną I oświetlał kilkadziesiąt domów. Franciszek Rafacz - Król Radny GRN Ząb ,GRN Ratułów, I GRN Czarny Dunajec. Członek kółka rolniczego. Przewodniczący komitetu Budowy szkoły 1972 - 1973. Czesław Staszel - Kosior Prezes zarządu kółka rolniczego.Radny GRN Ząb. Sołtys wsi.Basista w kapeli góralskiej. Andrzej Jakubiec - Zomostowy Traktorzysta w kółku rolniczym.Zwiózł większość materiałów na budowę szkoły. Przez 7 lat woźny w szkole. Aktywnie działał przy budowie drogi do Zębu.
Franciszek Zubek - Majcher Radny GRN Ząb. Członek kółka Rolniczego. Przewodniczący komitetu Budowy szkoły 1961 - 1966.Uczestniczył we wszystkich pracach Społecznych.
 • Stanisław Fudala - Dożocek - wieloletni sołtys wsi. Organizator kółka rolniczego ,członek OSP, radny GRN Ząb. Kowal.Aktywny we wszystkich pracach społecznych.
 • Władysław Fudala - Dożocek - prezes zarządu kółka rolniczego ,skarbnik OSP. Aktywny we wszystkich pracach społecznych.
 • Józef Kois - Skik - radny GRN Ząb. Właściciel tartaku - społecznie przecierał drzewo na budowę szkoły w roku 1961 i 1972.
 • Stanisław Krzysiak - sołtys wsi przez 4 lata. Kończył budowę mostu przy Bałkach i remontował drogę od krzyżówki do Cieplicy.
 • Józef Skubisz - Ziemion
 • Józef Staszel - Krzysiok
 • Józef Bobak - Rumon
 • Stanisław Tylka - Michniocek
 • Jan Staszel - Zawodzion
 • Józef Zubek - Jasicek
 • Jan Zubek - Palarzok
 • Andrzej Staszel Brzega
 • Andrzej Łuszczek - Barbarcyn


 • Stanisław Zubek - Synkowski
 • Stanisław Kula - Barancorz
 • Władysław Słodyczka - Pałuba
 • Andrzej Staszel - Ludwinin
 • Jan Staszel -Zosiok
 • Józef Żołnierczyk - Tomcaga
 • Józef Piczóra z Dudkówki

Z Ratułowa moją prawą ręką byli :

 • Władysław Głodowski
 • Maria Opacian - Karolicek
 • Andrzej Skubisz - Ziemion
 • Józef Kokoszka
 • Ludwika Kokoszka
 • Stanisław Staszel - Ksiezniok
 • Stanislaw Kozielec
 • Ludwika Złoza
 • Władysław Szeliga - Ciaciany
 • Józef Łuszczek

I wielu innych, którzy na każde wezwanie stawali do pracy i przyczyniali się do pomnażania dorobku wioski oraz szkoły.

Szczególnie chcę wyróżnić - Annę - Katarzynę Sikorę z d. Mulica - żonę, która wykazała bardzo dużo zrozumienia dla mojej działalności społecznej. Wiązało się to z przejęciem przez nią większości obowiązków domowych i rodzinnych. Podawane przez nią herbaty, kawy, a często i obiady - ułatwiały załatwianie wielu spraw z przedstawicielami urzędów. Włożyła wiele wysiłku w wychowanie naszych synów. Pracowała w Kole Gospodyń Wiejskich. Pomagała komitetowi rodzicielskiemu w przygotowaniu imprez dla dzieci. Aktywnie uczestniczyła w życiu towarzyskim zespołu nauczycielskiego. W dorobku naszej wsi jest również cząstka jej trudu i życia, stąd na karcie kroniki skromne słowo : DZIĘKUJĘ !

Za mojego pobytu przez tutejszą szkołę przewinęło się 46 nauczycieli. Wśród nich do poprawy poziomu pracy szkoły walnie przyczyniły się : Kamila Toporowska, Janina Lasak, Maria Łacek, Bronisława Kozub, Irena Łukaszczyk, Helena Łacek, Maria Nosowicz, Lucyna Kotarba, Helena Stoch i Krystyna Moskal.Wszystkie zostawiły wiele dobrych wspomnień w pamięci dzieci i rodziców. W obecnym składzie zespołu nauczycielskiego, za godną pracę dydaktyczno - wychowawczą i postawę nauczycielską należy wyróżnić : Janinę Skupień, Stanisławę Miętus, Zofię Szwajnos, Gertrudę Zygor, Annę Zubek i Jana Otrębę. Na nich mogłem zawsze liczyć. Stanowili mocny trzon naszego zespołu uczącego, tak w pracy jak i w życiu towarzyskim. W składzie nauczycieli większość stanowili zawsze ludzie młodzi. Swój start nauczycielski rozpoczynało tu 25 nauczycieli. Bawiliśmy się na 12 weselach u nauczycielek wychodzących za mąż.
W 1966 r. szkoła została wyróżniona "Odznaką 1000 - lecia Państwa Polskiego". Nauczyciele za swoje osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze otrzymywali nagrody i listy pochwalne od Ministra Oświaty, Kuratora i Inspektora Oświaty. Złote Krzyże Zasługi za 20 - letnią nienaganną pracę nauczycielską otrzymali : Janina Skupień, Gertruda Zygor i Jan Otręba.
Ze swej strony składam podziękowanie wszystkim rodzicom za współpracę. Mam nadzieję, że młode pokolenie rodziców uszanuje dorobek swoich ojców i wspólnym wysiłkiem będzie go pomnażać. Na koniec czas na wypowiedź o młodzieży, która w tym czasie uczęszczała do naszej szkoły. Będzie tu mowa o dzieciach i wnukach, bo uczyłem już drugie pokolenie. Przyjąłem do szkoły 972 uczniów, wypuściłem 871 absolwentów, z tego:

256 osób ukończyło lub uczy się jeszcze w szkołach Zawodowych
127 osób ukończyło lub uczy się w szkołach maturalnych

 


8 osób ukończyło studia wyższe, w tym : 3 nauczycieli,3 inżynierów,1 prawnik,1 informatyk.

W znakomitej większości tutejsza młodzież wykazuje duże uzdolnienia i ciekawość do nauki. Jest ambitna i zaradna, nie sprawia większych trudności wychowawczych. W zawodach i konkursach, zawsze dzielnie i godnie reprezentuje swoją szkołę. Na wyróżnienie zasługują członkowie szkolnego zespołu regionalnego, którzy potrafią łączyć obowiązki nauki ze żmudnymi próbami w zespole. Na naszą młodzież mogliśmy liczyć w nauce, sporcie, tańcu i śpiewie. Dziękuję młodzieży za aktywną postawę w codziennym życiu szkoły. Przepraszam za dolegliwości jakie trzeba było znosić w wyniku obowiązującej dyscypliny szkolnej. Życzę młodzieży samych pogodnych dni w ich życiu, zadowolenia z odnoszonych sukcesów w poznawaniu świata. Przynoście wiele radości swoim rodzicom i nauczycielom. Pracownikom obsługi szkoły : Stanisławowi Tylce, Bronisławie Staszel, Janowi Staszelowi i Stanisławowi Galicy - dziękuję za solidne wypełnianie swoich obowiązków. Dzięki ich pracy dzieci miały w szkole dogodne warunki do nauki w czystych i higienicznie utrzymanych pomieszczeniach. Przekazując pałeczkę władzy w szkole swojemu następcy, życzę również długich lat wytrwałego pełnienia funkcji dyrektorskiej i sukcesów w działalności dydaktyczno - wychowawczej, dla dobra młodzieży, nauczycieli i rodziców.
Dyr. Szkoły
Mgr W. Sikora


 

W tym miejscu zostaje zakończona Kronika Szkoły w Nowem Bystrem tom 2 1956-1985. Kronika do roku 1959 była prowadzona przez Jadwigę Szeligę a w latach 1959-1985 przez Władysława Sikorę, Krystynę Moskal, Janinę Skupień.
Dalsze zapisy dotyczą historii i lat współczesnych Nowego Bystrego. Przedstawiamy je w dziale HISTORIA.