Matki Boskiej Gromnicnej

DrukujEmail

 Matki Boskiej Gromnicnej


Matka Bożo w niebiy straśniy siy raduje 
ze świento Matcyne kozdy dziś świyntuje. 
Chrystus to światełko zesłoł nom na ziymie 
od dziewiątego wieku my go obchodzimy.

My już przy Krzciy Świyntym światło otrzymali 
nasi Krzestni Ojcowie gromnice trzymali. 
Razem z tym światełkiem idziymy przez zycie 
na ślubnym kobiyrcu świycimy obficie.

Matka Przenojświętso świycić nom kozała 
to symbol Chrystusa, wierzcie - powiedziała. 
Kie pierony bijom, w ciymności wywijo, 
ratuj ode złego Gromnicno Maryjo.

Niek kozdy du domu światełko przyniesie, 
wiara cyni cuda, pokój będzie w świeciy. 
A kiedy koniec życia nom juz będzie 
niek światło Maryjne do nieba zawiedzie.

 Antonia Łacek "Majcher"


powrót  > wiersze