10/10/1982
Nowa droga do Zębu otwarta

10/10/1964
Otwarcie drogi Cz. Dunajec - Nowe Bystre kościół

16/10/1978
POLAK PAPIEŻEM

20/10/1905
Wybucha epidemia szkalratyny

22/10/1963
ks. Augustyn Dewera nowym proboszczem

23/10/1943
Pacyfikacja Nowego Bystrego

Zobacz historyczne wydarzenia z Nowego Bystrego

JÓZEF ZUBEK - Jasicek
ur. 07.07.1929 zmarł 20.10.1976

Swoje krótkie życie poświęcił pracy i samdokształcaniu. Jako inkasent w Elektrowni Zakopane był wzorem pilności, dokładności i sumienności. Równolegle do pracy zawodowej rozwijał swoje zainteresowania radio i tele - techniczne. Drogą samouctwa poznał dokładnie tajniki budowy aparatów elektronicznych oraz zasady elektryczności. Posiadał sprzęt pomiarowy i narzędzia potrzebne do naprawy aparatów radiowych i telewizyjnych. Miał dobrze wyposażoną biblioteczkę fachową i warsztat ślusarski. Wobec ludzi był bardzo uprzejmy, uczynny i bezinteresowny. Cieszył się dużym szacunkiem i zaufaniem. Znajdował również czas na działalność społeczną . Był członkiem zarządu kółka rolniczego i radnym do GRN Ząb. Choroba nowotworowa sprawiała mu wiele cierpień, ale nawet w ciężkich chwilach tryskał humorem, aby odwrócić uwagę od siebie. Będzie nam Go bardzo brakowało.