Ostatki 3 - wiersz Antoniny Łacek

DrukujEmail

 

Ostatki 3

Słychno śpizok, zgrzypiom gnatki,
jedziy strycek na ostatki.
Dziywcynta mu powsiadały,
włockami siy przewiyźć kciały.

Pocekojciyz beskurcyje,
kozdo w zospiy potańcuje.
Pojrzoł strycek, młode ciało,
jaze wąsem mu syrpało.

W staryj izbiy słychno graniy,
od tońcynio trzescom ściany.
Strycek z ciotkom zacon tońcyć,
wywalył siy, drzymiy w konciy.

Ciotce nogi tak hulały,
kiyrpce siy jyj łozleciały.
Dziadek skocył, w desce trzasło,
kcioł przeryncyć ale babke prasło.

Jak ostatki to ostatki,
jydzciy, pijciy jaz do krapki.
Hej polecka na wesoło,
post nastaniy schylme coło.

 

Antonia Łacek "Majcher"

powrót  > wiersze