2/4/2005
Zmarł Papież Jan Paweł II

19/4/1873
urodził ks Michał Czerwiński

22/4/1960
Pierwszy telefon w Nowem Bystrem

Zobacz historyczne wydarzenia z Nowego Bystrego

70 rocznica pacyfikacji Słodyczek

01 Wczesnym rankiem 6 listopada 1943 roku gestapowcy z Zakopanego przybyli na Słodyczki z listą osób należących do oddziału partyzanckiego „Szaroty” lub z nim współpracujących. Z tego wykazu udaje im się zatrzymać braci Jakuba i Franciszka Słodyczków „Jasiosków”. Franciszek Słodyczka „Jasiosek” jest weteranem wojennym, zasłużonym polskim żołnierzem, który między innymi służył w armii generała Hallera a następnie w roku 1920 brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1943 roku wraz z bratem Jakubem przystępuje do oddziału partyzanckiego Wojciecha Duszy „Szaroty”.

Następnego na tej liście Jana Słodyczki „Bacy” Niemcom nie udaje się złapać. Za odmowę wskazania miejsca gdzie się ukrywa „Baca”, gestapowcy chcą rozstrzelać jego żonę Ludwikę Słodyczkę oraz Bronisławę Molek „Loskulę”, która pracuje u nich pomagając w prowadzeniu gazdówki. Z uwagi na małe dzieci Niemcy tym razem darują życie Ludwice Słodyczce a Bronisława Molek zostaje zastrzelona na podwórku „Baców”. Ostatni z tej listy Jan Słodyczka „Fucek” także ukrył się w swoim domu, jednak Niemcy odnajdują go oraz jego syna Franciszka  i obydwu prowadzą do więzienia „Palace” w Zakopanem. Żona Antonina za zatajenie miejsca pobytu męża została skazana na śmierć.
Antoninę Słodyczkę „Fucek” żonę Jana oraz zatrzymanych wcześniej braci Jakuba i Franciszka Słodyczków „Jasiosków” Niemcy prowadzą na wierch, gdzie krajem lasu biegnie droga w stronę Butorowego Wierchu. Kiedy tam dochodzą, ustawiają ich na drodze pod lasem a następnie rozstrzeliwują. Zabici mają być bezzwłocznie pochowani na cmentarzu bez trumien i ceremonii pogrzebowych.
Na cmentarzu w Nowem Bystrem przybywają następne dwie zbiorcze mogiły obok wcześniej pochowanych pięciu osób rozstrzelanych 23 października 1943 roku. W grobach spoczęli:

Antonina Słodyczka „Fucek” – lat 41

Bronisława Molek „Loska” – lat 25

Franciszek Słodyczka „Jasiosek” – lat 48

Jakub Słodyczka „Jasiosek” – lat 42

 W Słodyczkach na miejscu rozstrzelania ustawiony został drewniany krzyż ( fotografia u góry po lewej) .

Obecnie w tym miejscy stoi obelisk upamiętniający miejsce śmierci Słodyczków.( fotografia u góry po prawej )

nowe_bystre_004nowe_bystre_002nowe_bystre_003