Kościół do 1999 r.
 
Kościół po zakończonym remoncie

Kościół  Parafialny w Nowem Bystrem

 • 1868 r. parafianie zadeklarowali udostępnić grunt pod kościół.
 • 17.03.1870 odbyła się pierwsza rada o budowie kościoła.
 • 23.09.1877 postawiono krzyż na wieży kościoła.
 • 1879 r. Kościół został poświęcony przez ks. Dziekana nowotarskiego ks. Franciszka Chwistka.
 • 1887 r. Konsekracja
 • od 26.08.1909 r. pierwszym proboszczem był ks. Michał Czerwiński. 
 • 1999-2005 Kosciół został odremontowany. Przebudowano ogrodzenie i wyłożona została kostka brukowa wokół kościoła.

W kościele znajduje się 9 witraży zaprojektowanych przez P. Ostrowskiego, a wykonanych w Krakowskich Zakładach Witraży. Witraże przedstawiają:

 • św. Franciszka z Asyżu,
 • św. Rodzinę z Nazaretu
 • Matka Boża z Lourdes
 • św. Anna z Matką Boża i Dzieciątkiem Jezus
 • Nawiedzenie NMP
 • Chrzest Pana Jezusa
 • św. Stanisław, biskup i męczennik
 • św. Andrzej Apostoł
 • św. Piotr, Apostoł.

Wieża Kościelna.


Konstrukcja całkowicie drewniana, kryta gontem, kopuła wieży kryta blachą miedzianą. Wysokość wieży ok. 25 m. zwieńczona jest krzyżem o wysokości 1,5m. Na konstrukcji nośnej wieży zawieszone są trzy dzwony:

- Jan Chrzciciel waga 403 kg.

- Maria waga 197 kg.

- św. Michał Archanioł waga 126 kg.

Wyżej wymienione dzwony zawieszono na dzwonnicy dnia 17.03.1947 r., w miejsce dzwonów zrabowanych w roku 1942 przez Niemców. Poświęcenia dzwonów dokonał w dniu 23.03.1947 r. Ks. Kanonik Michał Czerwiński.

 

Ołtarze


W kościele znajdują się cztery ołtarze.W 2005 roku zostały odrestaurowane do pierwotnwgo wyglądu.

główny św. Jana Chrzciciela - barokowy
boczny Matki Bożej Różańcowej i Matki Bożej Anielskiej-barokowy boczny Miłosierdzia Bożego-barokowy boczny Matki Bożej Częstochowskiej

 

 

 

 

W 1996 r. przed nawiedzeniem parafii przez kopię Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej obok wejścia głównego do kościoła postawiono ołtarz polowy w stylu góralskim.

 Chrzcielnica wykonana z drewna lipowego na przełomie XIX i XX wieku. Na zwieńczeniu figura św. Jana Chrzciciela z barankiem.W 2005 roku została odrestaurowana do pierwotnwgo wyglądu.

 
Ambona drewniana, balaskowa w stylu ołtarzy znajdujących się w kościele. Figury czterech Ewangelistów. W zwieńczeniu baldachim.W 2005 roku została odrestaurowana do pierwotnwgo wyglądu.  

Stacje Drogi Krzyżowej to płaskorzeźby wykonane w roku 1975 w drewnie lipowym, malowane.

Dzwony


- „Jan Chrzciciel” waga 403 kg. Napis na dzwonie pod wizerunkiem św. Jana Chrzciciela: parafianie – Nowe Bystre ku czci patrona R.P. 1947. Pod orłem w Koronie napis: Boga i Ojczyznę miłować pragnę, a Polsce wiernym zawsze być.
- „Maria” waga 197 kg – pod wizerunkiem MB Częstochowskiej napis: Międzyczerwienne dla parafii Nowe Bystre R.P.1947
- „św. Michał Archanioł” waga 126 kg – pod wizerunkiem św. Michała Archanioła napis Ratułów dla parafii Nowe Bystre R.P. 1947.

 

Kaplica na Słodyczkach p.w. Nawiedzenia NMP
Rok budowy 1980.
Poświęcona w roku 1982 przez ks. Biskupa Juliana Groblickiego.
Kaplica w całości drewniana. Pokryta gontem.
W ołtarzu głównym scena Nawiedzenia.

więcej