1/5/2011
Błogosławiony Jan Paweł II

1/5/1692
Pierwsze zapisy o wsi Nowe Bystre

5/5/2012
"Złote Kierpce" Dla Zespołu "Mali Bystrzanie"

6/5/1968
Najsilniejszy w historii halny

12/5/1935
zmarł Józef Piłsudski

12/5/2010
25-lecie kapłaństwa ks K,Kocota

16/5/2011
Remont Mostu przy

16/5/2006
Poświęcenie Popiersia Jana Pawła II

18/5/2011
25-lecie kapłaństwa ks A,Salamona

Zobacz historyczne wydarzenia z Nowego Bystrego

70 rocznica pacyfikacji Słodyczek

sobota, 07 grudnia 2013 00:06

01 7 grudnia 1943 roku gestapowcy po raz trzeci zjawiają się w Nowem Bystrem. Tak jak poprzednio 6 listopada 1943 roku udają się wczas rano na Słodyczki, gdzie aresztują osiem osób i gromadzą ich w domu rodzeństwa Agnieszki, Antoniny i Władysława Słodyczków „Fucków”. Tam są przesłuchiwani i oskarżeni o współpracę z partyzantami a następnie wyprowadzeni i rozstrzelani w dwóch grupach.

70 rocznica pacyfikacji Słodyczek

środa, 06 listopada 2013 14:06

01 Wczesnym rankiem 6 listopada 1943 roku gestapowcy z Zakopanego przybyli na Słodyczki z listą osób należących do oddziału partyzanckiego „Szaroty” lub z nim współpracujących. Z tego wykazu udaje im się zatrzymać braci Jakuba i Franciszka Słodyczków „Jasiosków”. Franciszek Słodyczka „Jasiosek” jest weteranem wojennym, zasłużonym polskim żołnierzem, który między innymi służył w armii generała Hallera a następnie w roku 1920 brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1943 roku wraz z bratem Jakubem przystępuje do oddziału partyzanckiego Wojciecha Duszy „Szaroty”.

70 rocznica śmierci Alojzego Polaka

piątek, 01 listopada 2013 05:51

01 1 listopada 2013 roku mija 70-ta rocznica śmierci Alojzego Polaka „Wsioka”.

Alojzy Polak urodził się w 1894 roku w Nowem Bystrem gdzie uczęszcza do szkoły a następnie kształci się wyżej. W jego rodzinie brat ojca jest w zakonie Augustianów a jego młodszy brat kończy seminarium duchowne. Niestety wkrótce po wyświęceniu na księdza brat umiera i pochowany jest obok kościoła w Nowem Bystrem. 
3 sierpnia 1914 w Krakowie z inicjatywy Józefa Piłsudskiego powstają Legiony Polskie do których zgłasza się na ochotnika Alojzy Polak. Przeszedł z legionami 6 pułku cały szlak bojowy walcząc między innymi w 1915 i 1916 roku pod Kostiuchnówką, Kukle-Kopne, Kamieniucha i Góra Polaków. Po odzyskaniu przez Polskę w listopadzie 1918 niepodległości zostaje w dalszym ciągu w armii i w 1920 roku uczestniczy w wojnie polsko-bolszewickiej. Za zasługi w walce o niepodległość o obronę Polski przed sowietami otrzymuje medale.

upamiętnienie 70-tej rocznicy niemieckiej zbrodni

01 23 października 1943 roku w odwecie za udział w partyzanckim oddziale Wojciecha Duszy „Szaroty” Niemcy rozstrzelili w Nowem Bystrem pięć osób. Byli to:
Jan Piton - lat 45
• Stanisław Skubisz "Ziemion" - lat 36
• Stanislaw Staszel "Hatos" - lat 35
• Jan Tylka "Jaś" - lat 43
• Andrzej Zubek "Tomek" - lat 15

2 wojna światowa

 1941-10-31
Na reprodukcji powyżej OBWIESZCZENIE o wyroku śmierci między innymi na Alojzego Polaka z Nowego Bystrego rozstrzelanego przez okupantów 31.10.1943 roku.

W czasie okupacji niemieckiej, jesienią 1943 r. Gestapo dokonało trzykrotnie rozstrzeliwań mieszkańców Nowego Bystrego. Wydarzenia te  zostały odnotowane w kronice szkoły. <przeczytaj>  W aktach parafialnych, niektórym z osób zamordowanych nie odnotowano nawet daty zgonu. Na pewno obawiano się represji ze strony Gestapo. Po zakończeniu wojny nikt nie podjął tego tematu. Dopiero w latach 60-tych kierownik szkoły Władysław Sikora zebrał wszystkie nazwiska rozstrzelanych a w księgach parafialnych odnalazł ich daty urodzin. Od strony grozy, wydarzenia te są wciąż żywe w pamięci ludzi starszych. Jednak sporo było trudu z zebraniem danych personalnych i dokładnym opisem faktów. Gestapo rozstrzeliwało ludzi w odwecie za czynny udział w oddziałach Armii Krajowej i za pomoc paryzantom. Uzsykane informacje zostały wpisane do Kroniki Szkoły aby upamiętnić te tragiczne wydarzenia.. 

23 października 1943 r. Zostali rozstrzelani :

 1. Jan Pitoń ur.14X.1898r.
 2. Stanisław Skubisz - Ziemion ur.11.XII.1907r.
 3. Stanisław Staszel - Hatos ur.6.IV. 1908r.
 4. Jan Tylka - Jaś ur.5.IX.1900r.
 5. Andrzej Zubek - Tomek ur.11.I.1921r.


1 listopada 1943 r. na cmentarzu przy ul. Nowotarskiej w Zakopanem został rozstrzelany Alojzy Polak

6 listopada 1943 r. zostali rozstrzelani:

 1. Bronisława Molek - Loska z Ratułowa ur. 1918
 2. Jakub Słodyczka - Jasiosek ur.24.VII.1901r.
 3. Franciszek Słodyczka - Jasiosek or. 22.02.1895
 4. Antonina Slodyczka - Fucek 24.12.1902r.

7 grudnia 1943 r. zostali rozstrzelani:

 1. Stanisław Gąsienica - Matus ur. 1893r.
 2. Andrzej Gąsienica - Matus ur.21.IX.1905r.
 3. Stanisław Gąsienica - Grapny ur. w 1896r.8. 
 4. Józef Łowisz – Łatas ur.
 5. Ludwika Słodyczka - Baca ur. 1905r.
 6. Antonina Słodyczka - Fucek ur.26,IX.1892r.
 7. Agnieszka Słodyczka - Fucek ur.11.III.1897r.
 8. Władysław Słodyczka - Fucek ur. 1914 lat 29

Na cmentarzu w Nowem Bystrem ciała zostały pochowane w zbiorowych mogiłach bez trumien i pogrzebu. Obecnie mogiły upamiętnione są nagrobkami z wykutymi nazwiskami pomordowanych.

23 lutego 1944 r. na cmentarzu w Tylmanowej w odwecie za zastrzelenie przez paryzantów AK niemieckiego komendanta, rozstrzelano między innymi mieszkańców Nowego Bystrego-Słodyczek aresztowanych podczas pacyfikacji 6 listopada 1943. Byli to :

 1. Jan Słodyczka "Fucek" ur. 1900 r.
 2. Franciszek Słodyczka ur. 1920 r.

Na froncie II wojny światowej zginęli :

 1. Andrzej Łacek - Sklepnik
 2. Andrzej Kula - Barancorz
 3. Andrzej Tylka - Tomuś

Z przymusowych robót w Niemcach nie powrócił Józef Nalepa - Adam. Ojciec oczekiwał na niego przez długie lata

W Zakopanem przy ulicy Chałubińskiego stoi willa „Palace” – katownia górali w czasie okupacji niemieckiej,gdzie przetrzymywano między innymi mieszkańców Nowego Bystrego. W piwnicach budynku gdzie mieściły się więzienne cele, wydrapane były na ścianach napisy i wszędzie znajdowały się ślady krwi skatowanych ludzi. Za budynkiem lub na cmentarzu przy ul. Nowotarskiej rozstrzelano wielu więźniówi. Po wojnie założono tam muzeum pamięci ofiar gestapo. Początkiem lat 90-tych kiedy odnalazł się jego właściciel budynek sprzedano w prywatne ręce. Piwnice przy okazji remontu przebudowano, zatarto ślady męczeństwa. W jednym z pomieszczeń urządzono Izbę Pamięci. Na płocie przy chodniku wisi skromna tablica z napisem: „Pallace – katownia Podhala”, pod nią wiązanka sztucznych, wyblakłych kwiatów. Tak zanika pamięć o męczeństwie wielu ludzi z Podhala.
Więzień „Palace” Władysław Szepelak z Bielanki w swoim wierszu napisał:

palace „... Był czas, gdy w domu tym trzęsły się mury
Przekleństwa, bicie, śmiertelne tortury
Tu kajdaniarze czując, że śmierć bliska
Na murze w tynku drapią swe nazwiska
Z myślą o krewnych, gdy wojnę przetrwają
Nazwiska swoich bliźnich odczytają
Tych, którzy tutaj byli katowani
Przez czarne orły ze swastykami
Przeszła już wojna po niej lat dziesiątki
Gdzież się podziały kajdany, pamiątki
Ślady znaczone krwią, paznokciami
Cośmy przykuci do muru drapali
W miejscu, gdzie kiedyś ludzi mordowano
Pralnię zrobiono i brudy prano
Zniszczono napisy ryte paznokciami
Wyrwano łańcuchy razem z kajdanami
Na miejscu kaźni pralni fundamenta
A naszych cierpień nie chcą pamiętać...” ( 1994r.)

Strona 2 z 2