Górole Związek Podhalan

anna_pawlikowska
Anna Pawlikowska
jozef_staszel
Prezes Józef Staszel
wojciech_zubek
Wojciech Zubek
antoni_kula
Antoni Kula
kazimierz_staszel
Kazmierz Staszel
 l

niedziela, 18 grudnia 1988 14:35

Związek Podhalan powstał 18 grudnia 1988 roku z inicjatywy OSP. Akces przynależności zgłosiło 20 osób. Zgłaszając chęć do przynależności Związku Podhalan wyrazili gotowość do rozwijania działalności zgodnej z ideałem Władysława Orkana-twórcy wzorowej sylwetki górala, który nakazuje mu:
„ Ukochaj swobodę ,prawo człowieka wolnego-swoje i cudze. W nieszczęściu nie upadaj. Nie cofaj się przed przeciwnościami. Przejdziesz , tylko wolę swoją hartuj… Nie przecinaj korzeni łączących cię z ziemią rodną „
Aktualnie do związku należy ponad 50 osób, lecz czynnie uczestniczących w życiu jest znacznie mniej

W ciągu 22 lat istnienia Związku Podhalan w Nowem Bystrem zaszczytne funkcje prezesów pełnili:

  • Andrzej Żołnierczyk
  • Stanisław Staszel
  • Henryk Naglak
  • Wojciech Zubek
  • Józef Staszel

"Osod" jest największa imprezą artystyczną organizowaną przez Związek Podhalan w Nowem Bystrem od 2003 roku. Impreza ta odbywa się w ostatnią niedzielę sierpnia , (wakacji) na boisku szkolnym obok remizy. Co roku na scenie występuje dziecięcy zespół „Mali Bystrzanie”, który istnieje od założenia Związku Podhalan w Nowem Bystrem. Dziewczęta należące do zespołu potrafią pięknie zaśpiewać w dwugłosie. Uczestnicząc w różnych konkursach zajmują czołowe lokaty.