Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w OSP Nowe Bystre

DrukujEmail

01 W niedzielę 6 marca 2016 roku w remizie OSP Nowe Bystre odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Licznie uczestniczyli w nim druhowie z naszej jednostki oraz członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – dziewczęcej i chłopięcej. Na zebranie przybyli także zaproszeni goście: bryg. Stanisław Galica – komendant powiatowy PSP, druh Tadeusz Ciszek – Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP, Bronisław Stoch – Wójt gminy Poronin, Stanisław Waliczek – radny gminy Poronin, Stanisław Kula – sołtys Nowego Bystrego.

Na zebraniu podsumowano miniony rok 2015. Był to rok, który obfitował w sukcesy naszych drużyn w zawodach sportowo-pożarniczych. Drużyna seniorska zajęła II miejsce w zawodach gminnych i I w powiatowych, MDP chłopięca zajęła odpowiednio II i III miejsca, a drużyna dziewcząt zwyciężyła dwukrotnie. Był to ważny rok także ze względu na włączenie naszej jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz pozyskanie nowego samochodu bojowego SCANIA-P360. Wśród planów na rozpoczęty rok najsilniej podkreślano plany zorganizowania w sierpniu obchodów 100-lecia jednostki, w czasie którego ma zostać poświęcony nowy samochód.

W drugiej części spotkania odbyły się wybory nowego zarządu. Skład zarządu wybrano jednogłośnie. Ukonstytuował się on w następującej formie:

 •           Prezes – Andrzej Galica
 •           Wiceprezes-naczelnik – Józef Bubla
 •           Wiceprezes – Stanisław Staszel
 •           Z-ca naczelnika – Jan Mrugała
 •           Sekretarz – Zbigniew Zubek
 •           Skarbnik – Tomasz Naglak
 •           Gospodarz – Jan Antolak
 •           Członkowie: Grzegorz Naglak, Damian Kowalczyk

Dokonano także wyboru Komisji Rewizyjnej:

 •           Przewodniczący – Krzysztof Pitoń
 •           Wiceprzewodniczący – Adam Zubek
 •           Członek – Wojciech Zubek

Serdeczne podziękowania za długoletnią służbę w Zarządzie złożono ustępującemu Gospodarzowi, druhowi Andrzejowi Żołnierczykowi oraz byłemu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej druhowi Stanisławowi Kuli.

Na koniec zebrania przyjęto zgłoszone uchwały i wnioski. Wśród nich znalazł się także wniosek dotyczący przyjęcia w szeregi druhów nowych członków. Jednostkę OSP Nowe Bystre zasilili: pani Anna Krzysiak oraz pan Dariusz Bubla.

                                                                                                                                              Tekst i zdjęcia :  Agata Zubek

nowe_bystre_001nowe_bystre_003nowe_bystre_004nowe_bystre_005nowe_bystre_006nowe_bystre_007