Walne Zebranie Sprawozdawcze

DrukujEmail

W remizie OSP odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. W zebraniu wzięli udział druhowie OSP Nowe Bystre oraz zaproszeni goście:

Andrzej Kowalcze - komendant KP PSP w Zakopanem
Andrzej Król-Łęgowski - specjalista KP PSP w Zakopanem.
mgr Bronisław Stoch - Wójt Gminy Poronin,
Helena Rysula - v-ce prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP.

Otwarcia zebrania dokonał Stanisław Staszel, którego wybrano przewodniczącym zebrania. Po przyjęciu porządku zebrania przedstawiono sprawozdania z działalności OSP, finansowe, Naczelnika i Komisji Rewizyjnej. Członkowie OSP udzilili absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
Zasłużonemu druhowi OSP oraz druhom MDP wręczono przyznane odznaczenia. Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza, w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej otrzymał Jan Staszel "Zowodzion". Złotą odznakę "Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza" dostali Paweł Gruszka, Damian Kowalczyk i Szymon Mrugała. Odznakami srebrnymi odznaczono Grzegorza Staszla, Patryka Pałkę, Adama Hanusiaka i Sebastiana Staszla, a wyróżnienia brązowe uzyskali Maciej Zubek, Adrian Pałka oraz Mariusz Zubek. Jednostka OSP Nowe Bystre otrzymała też podziękowania za pomoc w organizacji 68. Tour de Pologne.
Druh Stanisław Kula "Barancorz" ufundował nagrody pieniężne dla najbardziej aktywnych druhów, reprezentujących OSP w zawodach sportowo-pożarniczych. Zarząd i druhowie OSP Nowe Bystre skaładają serdeczne podziękowania druhowi Stanisławowi za kolejne już wsparcie finansowe straży pożarnej.
Do naszej jednostki przyjęto nowych członków. Szeregi druhów OSP zasilił Krzysztof Ormaniec. Przyjęto także dziewczeta, które będą podporą powstającej żeńskiej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej: Katarzynę Momola, Katarzynę Proszek, Monikę Staszel i Małgorzatę Proszek.

W roku 2011 nasi druhowie startowali w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, zdobywając I miejsce oraz w zawodach powiatowych, w których uplasowali się na II miejscu. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w zawodach gminnych zajęła III miejsce, a w powiatowych VII miejsce. Jednostka dziewięciokrotnie uczestniczyła w akcjach ratowniczych: brała udział w 2 wyjazdach do pożarów oraz 7 wyjazdach w celu likwidacji zagrożeń miejscowych.

Zarząd oraz druhowie OSP Nowe Bystre składają serdeczne podziękowania mieszkańcom naszej wsi, Radzie Sołeckiej, Wójtowi oraz Zarządowi Gminy Poronin za udzielone wsparcie finansowe.

Tekst i fotografie: Agata Zubek

04_03_2012_walne20104_03_2012_walne504_03_2012_walne1004_03_2012_walne1604_03_2012_walne304_03_2012_walne704_03_2012_walne1504_03_2012_walne8
04_03_2012_walne1404_03_2012_walne1704_03_2012_walne904_03_2012_walne1204_03_2012_walne604_03_2012_walne1104_03_2012_walne1304_03_2012_walne4