OSP Kronika 1980-1989

1980 - 1984

1980

W dniu 20.06.80r. delegacja w składzie Wł. Molek Komendant i Tylka Stanisław Zast. Kom. oraz druh Stanisław Staszel "Gacek" była na pożegnaniu byłego komendanta Rej. Kom. St. Poż. w Zakopanem pułkownika Czesława Kośmińskiego. Uroczystość pożegnalna odbyła się w straży pożarnej w Poroninie.

Na zakończenie tygodnia strażackiego w dniu 24.05.80r. odbyła się defilada strażacka w Limanowej z okazji przekazania sztandaru dla Zarządu Wojewódzkiego w Nowym Saczu. W defiladzie wzięła udział i delegacja z Nowego Bystrego w składzie Molek Wł., Staszel Jan, Bobak Jan, Staszel St., Łuszczek St., Staszel Czesław, Zubek Jan i Tylka Stanisław. Strażacy biorący udział w defiladzie wykazali swoją dyscyplinę i zrozumienie u władz manifestując swoją postawę strażacką w imię hasła w jedności siła.

1984

 

Latem 1984r. rozpoczęto prace przy budowie remizy OSP w ramach czynu społecznego.

1984_budowa  

Społeczny Komitet Budowy Remizy:
Stanisław Staszel - N. Bystre 54 - przewodniczący
Jan Staszel "Zosiok" - N. Bystre 57a - z-ca
Jan Polak "Bogoc" - N. Bystre 17a - sekretarz
Anna Gocał - N. Bystre 114a - skarbnik
Jacenty Lasak - N. Bystre 17 - członek


1985

1985_01_10_walne

10 stycznia 1985 r. odbyło się w szkole Walne Zebranie OSP w Nowem Bystrem w obecności 22 członków OSP i 8 członków wspierających. Jako goście uczestniczyli:

ppłk Czesław Kośmiński - Prezes Gm. Gady OSP
mjr Czesław Kosiba - Komendant Rejonowy
Jan Lasak - Komendant Gm. Tatrzańskiej
Uchwalono:

dietę w kwocie 500 zł na wyjazdy służbowe i szkoleniowe,
składkę po 100 zł od członków honorowych i wspierających,
utworzyć sekcję OSP Nowe Bystre działającą na przysiółkach Kule - Słodyczki,
kontynuować budowę remizy.
Wybrano Zarzad OSP w składzie:

Staszel Stanisław - (Nr 54) - Prezes
Trojan Kazimierz - (149b) - naczelnik
Polak Jan - (44) - skarbnik
Sikora Władysław - (61) - sekretarz
Tylka Stanisław - (11) - z-ca naczelnika
oraz Komisję Rewizyjną:

Kula Stanisław - (Nr 170a) - przewodniczący
Staszel Jan - (126) - członek
Staszel Stanisław - (117) - członek
W 1984 wybudowano fundamenty pod remizę. Czyn społeczny realizowali głównie członkowie OSP.

 

Głównym zadaniem na 1985r. była kontynuacja budowy remizy. Zmiany osobowe w zarządzie wpłynęły korzystnie na uaktywnienie członków OSP. Społeczny Komitet Budowy prężnie wspierał zapał strażaków, a Urząd Miasta i Gminy w Zakopanem wspierał dotacjami realizowany czyn społeczny. Dzięki temu zespoleniu budynek remizy rósł jak na drożdżach i cieszył oczy nie tylko mieszkańców Nowego Bystrego. Często można było zobaczyć goszczacego przejazdem mjr Cz. Kosibę z Zakopanego, który z dużym zadowoleniem przyglądał się postępowi na budowie i podziwiał odrodzenie działalności OSP.

 

A tak przebiegały etapy prac:

1985_budowa11985_budowa21985_budowa3

W poprzednich latach przyjęcia nowych członków do OSP były sporadyczne. Przeważali liczbowo druhowie w podeszłym wieku.

1985_slubowanie1
Ślubowanie składa dh Jan Zubek "Potoczny" - 1970r. 

Zaistniała więc konieczność odmłodzenia składu strażaków. Nowy naczelnik zabrał się do tego z całym sercem, zaś efekty przerosły wszelkie oczekiwania. W maju 1985r. z okazji Dnia Ochrony Przeciwpożarowej odbyła się uroczystość zbiorowego ślubowania nowo przyjętych strażaków. W szeregi OSP zostało przyjętych 18 druhów: Jan Fudala, Jan Michniak, Józef Staszel "Kubyn", Andrzej Zubek "Krucuś", Zbigniew Zubek "Majcher", Wojciech Trojan, Stanisław Staszel "Zawodzian", Władysław Staszel, Franciszek Staszel "Zawodzion", Andrzej Staszel "Olesiok", Tadeusz Łacek "Stasicek", Andrzej Kula "Kaćkos", Jan Molek "Molas", Wojciech Pitoń, Andrzej Skupień, Kazimierz Kasprzak, Stanisław Kula "Barancorz" i Stanisław Staszel - prezes zarządu OSP.

W uroczystości ślubowania obecni byli goście: ppłk Cz. Kośmiński, mjr Cz. Kosiba, Jan Lasak. Ślubowanie od dh Stanisława Staszela przyjął mgr Władysław Sikora - sekretarz zarządu. Od pozostałych dh-ów ślubowanie przyjął prezes Stanisław Staszel. Uroczystość obserwowała licznie zebrana młodzież i starsi mieszkańcy wioski.

Fotomigawki z uroczystości:

1985_slubowanie2
Połączone oddziały Nowe Bystre i Ratułów gotowe do uroczystości na boisku sportowym.
1985_slubowanie4

Ślubowanie składają:
z lewej: Staszel Józef - Kubun, Łacek Tadeusz - Stasicek
z prawej: Kasprzak Kazimierz - Oleksander

1985_slubowanie5

Tworzą się rodziny strażackie:
1-szy prawej dh Wł. Staszel "Księżniak", a 3-ci jego syn Andrzej.
W głębi z lewej K. Trojan, a pierwszy z lewej jego syn Wojciech.

1986

1986_01_05_oplatek

Zgodnie z przyjętą w OSP Nowe Bystre tradycją w dniu 5 stycznia 1986r. odbyło się spotkanie strażaków z mieszkańcami wioski połączone z łamaniem sie opłatkiem i składaniem życzeń noworocznych. Do najbardziej optymistycznych należało życzenie naczelnika OSP - dh K. Trojana zapowiadające następny opłatek w salach nowej remizy. Mało jednak było na sali podzielających ten optymizm, a powodem tego świadomość ogromu prac wykończeniowych w nowym budynku.
Po ogólnym spotkaniu przy "góralskiej herbacie" rozpoczęła sie zabawa taneczna, która trwała do godzin rannych następnego dnia.
W spotkaniu wzięło udział 115 rodzin. Złożone przez uczestników datki w kwocie 277000 zł i 5 dol. USA pomniejszone o wydatki na organizację imprezy dały czysty dochód w kwocie 159856 zł + 5 dol. USA. Dochód ten przeznaczono na budowę remizy i bieżące potrzeby straży.

 

2 lutego 1986r. odbyło sie w remizie OSP Walne Zebranie Sprawozdawcze z działalności OSP w roku 1985.
Na koniec roku sprawozdawczego OSP liczyła 35 członków zwyczajnych, 72 członków wspierających i 8 członków drużyny młodzieżowej.
Jako goście w zebraniu uczestniczyli:
ppłk Czesław Kośmiński - prezes Gm. Rady OSP
mjr Czesław Kosiba - Komendant Rejonowy
Jan Lasak - Komendant Gminny OSP
K. Pawlikowski - przedstawiciel Miasta Zakopanego i Gminy Tatrzańskiej.

 

Po udzieleniu absolutorium zarządowi z działalności finansowo - gospodarczej za 1985r. zebrani przyjęli wnioski do pracy w 1986r.:
Kontynuować czyn społeczny przy pracach w nowej remizie. Główny ciężar realizacji czynu przejmą członkowie OSP.
Czynić starania o budowę zbiornika p-poż. zlokalizowanego w rejonie drogi do Zębu.
Wznowić starania o utworzenie i wyposażenie sekcji OSP w przysiółkach Kule - Słodyczki.
Przejąć dokumentację OSP od poprzedniego naczelnika ob. W. Molka.
Zebrani postanowili pozostawić skład Zarządu bez zmian osobowych.
Sprawozdanie finansowe wykazało:
kwotę 632072 zł po stronie przychodu
kwotę 463934 zł po stronie wydatków
kwotę 168778 zł - saldo na 1986r.

 

Wielkanoc 1986

Tradycyjnie w każdym roku OSP Nowe Bystre i Ratułów trzymają straż honorową przy grobie P. Jezusa w kościele oraz biorą udział w procesji wielkanocnej z pocztami sztandarowymi. Zapewniają pełną obsługę organizacyjną procesji - niosą chorągwie, baldachim, krzyż, Zmartwychwstałego itp.
W procesji na Boże Ciało i na odpust parafialny straże biorą udział w zwartym szyku ze sztandarami na czele. Procesje obsługuje młodzież w strojach góralskich.

 

fot: Przed wymarszem na uroczystości odpustowe.

1986_procesja

W I szeregu od lewej stoją: Stanisław Tylka "Michniak", Józef Marusarz (w głębi), Józef Pajda, Józef Staszel "Kubyn", Stanisław Staszel "Zawodzion", Andrzej Staszel "Księżniok", Kazimierz Trojan (w rzędzie za nim: Stanisław Staszel "Wirmański", Jan Staszel "Zawodzion", Stanisław Staszel "Krzysiak" i Stanisław Bobak "Huruś"), Franciszek Molek i Andrzej Kula "Kaćkos".

 

1986_12_budowa_remizy

Na koniec roku budowa remizy osiągnęła następujący stan:

 

Założono i oszklono stolarkę w całym budynku
Wykonano instalację elektryczną i wodno - kanalizacyjną.
Wytynkowano dwie sale duże na piętrze i wykonano w nich wylewki pod podłogę.
Wielkie drzwi do garażu wykonane zostały według projektu Jana Polaka "Bogoca", przez Jana Małkucha.
Pozostałą stolarkę wykonał Władysław Staszel "Księżniok" z synami.
Na wieżyczce zamontowano sylwetkę strażaka 1,2 m wys. wykonanego przez Władysława Jarosza "Strzępka" według projektu Władysława Sikory.
Mimo znacznych trudności w nabywaniu materiałów do instalacji, prace budowlane zostały wykonane bez opóźnienia.1987

1987_01_11_oplatek

11 stycznia 1987r odbyło się spotkanie strażaków z mieszkańcami Nowego Bystrego połączone łamaniem się opłatkiem i składaniem życzeń noworocznych. Spotkanie odbyło się w pomieszczeniach nowej remizy, dzięki czemu można było zaprosić wiecej rodzin. Oprócz miejscowych gości w spotkaniu uczestniczyli: Cz. Kośmiński i Cz. Kosiba z Zakopanego, Jan Lasak z Suchego, Wojciech Lasak i Kazimierz Staszel "Furtek" z OSP Ząb oraz delegacja OSP z Ratułowa. Informację o stanie budowy remizy i życzenia noworoczne gościom złożyli: Kazimierz Trojan (naczelnik) i Stanisław Staszel (Prezes). W spotkaniu wzięły udział 144 rodziny. Złożono datki w kwocie 467100 zł i 20 dol. USA. Po potrąceniu kosztów organizacji imprezy uzyskano dochód 243795 zł + 20 dol. USA, który przeznaczono na działalność programową OSP w 1987r.

 

25 stycznia 1987r. odbyło się w remizie OSP Walne Zebranie sprawozdawcze.
Jako goście w zebraniu uczestniczyli:
płk Czesław Kośmiński, ppłk. Czesław Kosiba i Jan Lasak. Stan osobowy straży: 36 członków zwyczajnych, 120 członków wspierających i 5 członków honorowych.

 

Walne zebranie potwierdziło skład zarządu w dotychczasowym składzie i przyjęło wnioski:

 • O udzieleniu pomocy pieniężnej dr. ob. Przeklasie w wysokości 10000 zł.
 • Sposobu opłacania składek przez członków honorowych i wspierających (jednorazowe datki na spotkaniu noworocznym).
 • Przygotowania wniosków o odznaczenie zasłużonych strażaków.

Ze sprawozdania:
We współzawodnictwie między jednostkami OSP w gminie Tatrzańskiej za 1986r. OSP Nowe Bystre uzyskała 30204 punkty i zdobyła I miejsce.
Wartość czynu społecznego przy budowie remizy za 1986r. równa jest kwocie 1650000 zł. W przeważającej części czyn został wypracowany przez strażaków.
Wartość mienia OSP równa jest 673733 zł.
Czyni się starania o zudowanie zbiorników wodnych p-poż. w Kulach i na Dudkówce.
Planuje się kontynuację prac wykończeniowych w nowym budynku OSP. Przewiduje się pomoc finansową mieszkańców wioski na ten cel, świadczoną w ramach czynu społecznego.

 

3 maja 1987 w przysiółku Kule - Słodyczki odbyła sie uroczystość ślubowania przyjętych do OSP druhów:
Jan Gruszka
Stanisław Skorusa
Stanisław Głodowski
Stanisław Krzysiak
Jan Słodyczka "Baca"
Stanisław Polak "Wsiok"
Jan Słodyczka "Pałuba"
Józef Bubla "Bublak"
Bolesław Słodyczka.
Przyjęci druhowie wraz ze Stanisławem Kulą i Władysławem Staszelem tworzą sekcję OSP w Nowem Bystrem do działania w rejonie Słodyczki - Kule - Dudkówka. W uroczystości wziął udział ppłk poż. Czesław Kosiba z Zakopanego.

1987_05_03_slubowanie1

Ślubowanie składają:
z lewej: Słodyczka Jan "Patun"
z prawej: Słodyczka Jan "Baca", Polak Stanisław

1987_05_03_slubowanie2

z lewej: Krzysiak Stanisław
z prawej:Bubla Józef, Gruszka Jan.

Poczet sztandarowy:
od lewej: Jan Staszel - Zawodzian
Władysław Staszel - Księżniok
Andrzej Kula - Kaćkos
Ślubowanie przyjmował:
Władysław Sikora - sekr. Zarządu.

17 maja 1987 roku odbyły się w Nowem Bystrem rejonowe zawody ochotniczych straży pożarnych z miasta Zakopanego i gminy Tatrzańskiej. Impreza zorganizowana była z okazji "Dnia Strażaka" przez Komendę Rejonową OSP w Zakopanem.

Gośćmi zawodów byli:

1987_05_17_zawody1
pierwszy szereg - pierwszy od prawej - Jan Lasak gm. kom. OSP, drugi z białą teczką ppłk. poż. Marek Aksamit z-ca kom. woj. OSP w N. Sączu, dalej zespół sędziów zawodów.
drugi szereg od prawej stoją: Kazimierz Trojan kom. OSP Nowe Bystre, Władysław Sikora - sekretarz Zarz. OSP N. Bystre, Czesław Kośmiński prezes Rej. Zarz. OSP w Zakopanem, Tadeusz Galica - członek Zarządu Woj. Związku OSP, Czesław Kosiba - Kom. Rejonowy OSP w Zakopanem

Na program zawodów złożyło się:

 • Musztra
 • Tor przeszkód
 • Złożenie linii i puszczenie 2 prądów wody do wyznaczonych celów.
1987_05_17_zawody2
W zawodach wzięły udział straże z: Małego Cichego, Suchego, Zębu, Bustryku, Nowego Bystrego,Dzianisza, Witowa, Kościeliska i Zakopane - Olcza.

Tradycyjnie od kilku lat, pierwsze miejsce w zawodach zajęła OSP z Dzianisza. Drużyna OSP z Nowego Bystrego zajęła II miejsce.

 1987_05_17_zawody3
W skład drużyny weszli:
Stanisław Staszel - Krzysiak, Stanisław Staszel - Księżniak, Andrzej Staszel - Księżniak, Henryk Staszel, Franciszek Staszel - Zowodzian, Józef Staszel - Kubyn, Franciszek Molek "Molas"
 1987_05_17_zawody4
Walka na torze przeszkód

W czasie zawodów wystąpił szkolny zespół regionalny z Nowego Bystrego pod kierownictwem p. Janiny Skupień, nauczycielki tut. szkoły.

1987_05_17_zawody61987_05_17_zawody5


Kapela góralska w składzie:

 • Stanisław Tylka,
 • Jan Gruszka,
 • Czesław Staszel,
 • Stanisław Staszel.

23 maja 1987 roku  sekcja z zabytkową ręczną sikawką wzięła udział w paradzie z okazji "Dnia Strażaka" w Zakopanem.

1987_05_23_parada
Sekcja w składzie: Józef Staszel, Czesław Staszel, Jan Staszel i Andrzej Kula
powozi końmi Jan Krzysiak.

W czerwcu 1987 roku OSP wzięła udział w powitaniu biskupa S. Groblickiego, który wizytował tut. parafię.

 1987_06_biskup11987_06_biskup2

Obok straży banderia góralska na koniach, powóz z biskupem i procesja wiernych. Budynki starej i nowej plebanii.

 

Poniżej zapisy dotyczące najstarszych w tym czasie mieszkańców Nowego Bystrego. W późniejszym latach tą informację uzupełniono o rok ich śmierci i ilość przeżytych lat.

Na 20 listopada 1987 r. w Nowem Bystrem było 26 mieszkańców, którzy ukończyli 80 i więcej lat, co stanowiło 3,3% mieszkańców, którzy ukończyli 18 i więcej lat. Wśród osób zaawansowanych wiekiem, tylko czterech mężczyzn. "Słaba płeć" żyje znacznie dłużej niż mężczyźni. Dostojni długowieczni to:

 • Regina Słodyczka - "Kruc" - 97 lat - zm. 1989 (99lat)
 • Anna Szeliga "Mucha" - 92 lata - zm. 1990 (95 lat)
 • Anna Zubek "Jasiula" - 89 lat - zm. 1995 (94 lata)
 • Aniela Miskowiec - Dudkówka - 89 lat - zm. na Śląsku
 • Jan Zubek - "Palarzok" - 87 lat - zm. 1990 (90 lat)
 • Marianna Łacek - "Barbara" - 87 lat - zm. 1988 (88 lat)
 • Anna Styrczula "Zwoleńka" - 86 lat - zm. 1988 (88 lat)
 • Józef Bobak - "Kurdziel" - 86 lat - zm. 1989 (89 lat)
 • Wiktoria Staszel - "Brylówcanka - 85 lat - zm. 1997 (97 lat)
 • Bronisława Pitoń "Pitońka" - 85 lat - zm. 1996 (96 lat)
 • Stanisław Staszel "Brzega" - 84 lata - zm. 1992 (89 lat)
 • Marianna Staszel "Zgielnicka"- 84 lat - zm. 1993 (93 lata)
 • Maria Łowisz "Łataska" - 84 lata - zm. 1988 (85 lat)
 • Anna Staszel "Księżniocka" - 84 lata - zm. 1989 (86 lat)
 • Helena Marusarz "Nosalicka" - 84 lata - zm. 1994 (92 lata)
 • Antonina Zubek "Grapno" - 84 lata - zm. 1992 (89 lat)
 • Ludwina Szeliga "Synkowska" - 83 lata - zm. 1997 (94 lata)
 • Bronisława Zubek "Krucuśka" - 83 lata - zm. 1993 (91 lat)
 • Karolina Łacek "Jagniesiorz" - 82 lata - zm. 1990 (85 lata)
 • Maria Bukowska "Kajda" - 82 lata - zm. 1988 (83 lata)
 • Ludwina Gąsienica "Śliwa" - 82 lata - zm. 1989 (84 lata)
 • Anna Lasak "Marysiok" - 81 lat - zm. 1988 (82 lata)
 • Anna Staszel "Zosiocka" - 82 lata - zm. 1995 (90 lat)
 • Katarzyna Fudala "Dorzocek" - 81 lat - zm. 1989 (83 lata)
 • Maria Staszel "Bałek" - 80 lat - zm. 1990 (83 lata)
 • Jan Stoch - Słodyczki - 80 lat

 

Czy ktoś z nich dożyje setki?


1988

7 stycznia 1988 r. odbyła się impreza łamania się opłatkiem, czyli tradycyjne coroczne spotkanie członków OSP z mieszkańcami wioski. Jako mili goście w spotkaniu uczestniczyli: ppłk. Cz. Kośmiński, ppłk Cz. Kosiba, W. Pawlikowski, A. Kaspruś, Janina Gocał, delegacje OSP z Suchego, Zębu, Bustryku, Ratułowa Górnego oraz 140 rodzin z Nowego Bystrego.
Przygrywała orkiestra w składzie: Jan Fudala, Jan Staszel, Władysław Fudala i Andrzej Staszel. Zabawa trwała do godz. 4.00 rano. Uczestnicy podziwiali ogromny postęp w pracach wykończeniowych wewnątrz budynku remizy OSP. Termin ukończenia budowy - lipiec 1988 - zostanie dotrzymany.
Z ofiar do skarbonki OSP i z bufetu zebrano 692 tys. złotych. Po potrąceniu wydatków na organizację imprezy, czysty dochód wyniósł ok. 300 tys. złotych. Uzyskany dochód przeznaczono na prace budowlane przy remizie. Poświecenia opłatków dokonał: ks. proboszcz Stanisław Gacek.

 

21 lurego 1988 roku odbyło sie Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP N. Bystre.
Przewodniczył: Stanisław Staszel - prezes. W zebraniu wzięli udział strażacy, mieszkańcy wsi oraz goście: ppłk. poż. Czesław Kośmiński przewodn. Zarz. Gm. OSP, ppłk. Czesław Kosiba Komendant Rejonowy Straży w Zakopanem, Jan Lasak - gm. kom. OSP.
Zarząd OSP - uzyskał absolutorium za działalność gospodarczo - finansową w 1987r.
Dochody OSP wynosiły: 1074444 złote
Wydatki zamknięte kwotą: 1022380 złotych
Pozostałość w kasie: 52064 złote.
Za naczelne zadanie na 1988r. uznano i przyjęto - dokończenie budowy remizy OSP oraz oddanie jej do użytku.
Protokołował: mgr Władysław Sikora

12 listopada 1988r. zmarł druh Stanisław Bobak (30.11.1934 - 12.11.1988). Służbę strażaka ochotnika pełnił od 6.04.1952r. Przez kilka kadencji był prezesem zarządu OSP. Często wystepował w składzie pocztu sztandarowego. W ostatnich latach był grabarzem na cmentarzu komunalnym w Witowie i na cmentarzu parafialnym w Nowem Bystrem.


1988_11_12_pogrzeb21988_11_12_pogrzeb51988_11_12_pogrzeb41988_11_12_pogrzeb3


 

18 grudnia 1988 r.
z inicjatywy OSP w Nowem Bystrem założono ognisko Związku Podhalan. Akces przynależności zgłosiło 20 osób. Oby rozwinęli działalność zgodną z ideałem Władysława Orkana.

Więcej artykułów…

Strona 1 z 2