OSP Kronika 2000-2009

2006

15 styczeń 2006 r.
Nasi sąsiedzi z Ratułowa Górnego mieli dzisiaj uroczystość poświęcenia samochodu bojowego i opłatek strażacki. Nasza delegacja uczestniczyła w tych uroczystościach.

22 styczeń 2006 r.
Opłatek strażacki w Nowem Bystrem. Mrozy powyżej -20 stopni spowodowały niską frekfencję mieszkańców naszej wsi.

12 marca 2006 r.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP w Nowem Bystrem

Porzadek zebrania:

Otwarcie zebrania.
Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
Przyjęcie porządku zebrania.
Sprawozdanie z działalności.
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
Dyskusja.
Udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
Wybory:
- Zarządu OSP
- Komisji Rewizyjnej OSP
- Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP
- Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.
Przerwa w zebraniu, ukonstytuowanie się Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej OSP.
Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
Wolne wnioski.
Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
Zakończenie zebrania.
Wśród gości zaproszonych byli:

Jan Hodorowicz - prezes ZPZ OSP RP Zakopane,
Tadeusz Ciszek - komendant gminny Gminy Poronin,
Andrzej Kowalcze - z-ca KP PSP Zakopane,
Bronisław Stoch - wójt Gminy Poronin,
Andrzej Buńda - z-ca wójta Gminy Poronin
Wojciech Zubek - radny Gminy Poronin
Ks. Krzysztof Kocot - proboszcz parafii Nowe Bystre
Po przedstawieniu sprawozdań za okres sprawozdawczy jednogłośnie udzielono absolutorium zarządowi OSP Nowe Bystre za okres sprawozdawczy.
W poczet członków OSP przyjęto druha Bohdana Tylkę.

Przyjęto dwa wnioski do realizacji:

26.06.2006r. zorganizować uroczystość związaną z poświęceniem samochodu specjalistycznego FORD.
Wybudować zbiornik na wodę w Słodyczkach.
Dokonano w głosowaniu jawnym wyboru:

ZARZĄDU OSP:
prezes - Stanisław Staszel
wiceprezes naczelnik - Józef Bubla
wiceprezes - ks. Krzysztof Kocot
z-ca naczelnika - Jan Mrugała
sekretarz - Michał Zubek
Gospodarz - Andrzej Żołnierczyk
kronikarz - Grażyna Staszel
członek - Krzysztof Staszel
KOMISJI REWIZYJNEJ OSP:
przewodniczący - Stanisław Kula
wiceprzewodniczący - Janusz Bobak
członek - Krzysztof Pitoń
DELEGATÓW NA ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP:
wiceprezes - ks. Krzysztof Kocot
gospodarz - Andrzej Żołnierczyk
z-ca naczelnika - Jan Mrugała
PRZEDSTAWICIELI DO ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP:
prezes - Stanisław Staszel
wiceprezes naczelnik - Józef Bubla
Zaproszeni goście kolejno zabrali głos: ks. K. Kocot, A. Kowalcze, J. Hodorowicz, T. Ciszek, B. Stoch, W. Zubek. Wszyscy mówcy podkreślali rangę OSP we wsi oraz potrzebę dokupienia wyposażenia OSP. Podziękowano strażakom za dotychczasową pracę.

Informacje:

31.03.2006r. - odbędzie się turniej pożarniczy dla młodzieży.
4.06.2006r. - Zjazd Oddziału Gminnego w Murzasichlu.
25.06.2006r. - poświęcenie samochodu specjalistycznego FORD.
Na tym zebranie zakończono

2006_03_12_walne42006_03_12_walne12006_03_12_walne32006_03_12_walne2

Zakopane, 20 kwietnia 2006 r.
Wszystkie jednostki OSP z powiatu tatrzańskiego brały udział w ćwiczeniach na targowisku pod Gubałówką.

2006_04_20_cwiczenia

16 maja 2006 r. 

Z inicjatywy proboszcza ks Krzysztofa Kocota przy kościele w Nowem Bystrem odsłonięto popiersie Jana Pawła II.

2006_05_16_pomnik22006_05_16_pomnik32006_05_16_pomnik1

11 czerwca 2006 r.
Szkoła Podstawowa im. Bronisława Czecha otrzymała sztandar. Dzięki inicjatywie rodziców, uczniów oraz ks. Krzysztofa Kocota zebrano fundusze oraz wykonano sztandar dla Szkoły Podstawowej im. Bronisława Czecha w Nowem Bystrem. Po uroczystości w kościele oraz w szkole nastąpiło przejście gości do remizy OSP w Nowem Bystrem, gdzie rodzice naszych uczniów przygotowali poczęstunek dla wszystkich przybyłych gości.

2006_06_11_sztandar12006_06_11_sztandar72006_06_11_sztandar82006_06_11_sztandar62006_06_11_sztandar52006_06_11_sztandar22006_06_11_sztandar42006_06_11_sztandar3

2005

27 lutego 2005 r.

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Porzadek zebrania:

Otwarcie zebrania.
Przyjęcie porządku zebrania.
Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
Sprawozdanie z działalności.
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
Dyskusja.
Udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
Wolne wnioski.
Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
Zakończenie zebrania.
Wśród osób zaproszonych byli:
- Bronisław Stoch - wójt gminy Poronin,
- Jan Hodorowicz - prezes ZPZ OSP RP Zakopane,
- Tadeusz Ciszek - komendant gminny gminy Poronin.

W minionym okresie sprawozdawczym nasza drużyna zajęła II miejsce w gminnych zawodach oraz II miejsce w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych jednostek OSP.
Jednostka OSP - Nowe Bystre uczestniczyła w 6 zdarzeniach, z czego trzy były na terenie Nowego Bystrego:
- pożar poddasza na "krzyżówce",
- wypalanie traw na Słodyczkach,
- pożar domu w Słodyczkach.
Głos zabrał Bronisław Stoch - wójt gminy Poronin.
- Strażak ma duże zaufanie publiczne w społeczeństwie.
- Podziękowanie dla rodzin strażaków za wyrozumiałość dla działań strażaków.
- Gmina dofinansuje zkup nowego samochodu bojowego.
- Na terenie gminy Poronin jest 300 strażaków ochotników.
- Złożył życzenia dla wieloletnich strażaków.

Jednogłośnie udzielono absolutorium zarządowi OSP Nowe Bystre za 2004 rok.

Wieloletni strażacy otrzymali ordery za wysługę lat:

Zubek Jan "Tomek" - 35 lat
Pitoń Wojciech - 30 lat
Marusarz Józef - 30 lat
Kula Stanisław - 30 lat
Staszel Jan "Zawodzian" - 30 lat
Bubla Józef - 20 lat
Pajda Józef - 20 lat
Staszel Henryk - 20 lat
Staszel Stanisław "Zawodzian" - 20 lat
Zubek Zbigniew - 20 lat
Mrugała Jan - 15 lat
Polak Jan - 15 lat
Staszel Krzysztof - 15 lat
Szeliga Stanisław - 15 lat
Chyc Jan - 10 lat
Staszel Stanisław - 10 lat
Staszel Grażyna - 10 lat
Żołnierczyk Andrzej - 5 lat
Naglak Tomasz - 5 lat
Pitoń Wojciech - 5 lat
Ratułowski Andrzej - 5 lat
Żołnierczyk Andrzej - 5lat
Staszel Joanna - 5 lat
Pitoń Krzysztof - 5 lat
Łacek Piotr - 5 lat
Michniak Wojciech - 5 lat
Staszel Stanisław "Brzega" - 5 lat
Zubek Jan "Potoczny" - 5 lat
45 lat wysługi - Tylka Stanisław "Michniok"
65 lat wysługi - Staszel Władysław "Księźniok".
Głos zabrał Jan Hodorowicz:
- Jest nowy regulamin Turnieju Wiedzy Pożarniczej
- Obóz młodzieżowy jest w Borach Tucholskich
- Pielgrzymka strażaków na Jasną Górę odbędzie się 7 maja 2005r.
- Podziękowania za udział w zawodach, uroczystościach powiatowych, rejonowych, gminnych.
- Złożył wszystkim życzenia.
- Wchodzi nowe odznaczenie (projekt) - krzyż św. Floriana - za ratowanie życia lub za oddanie 15 litrów (honorowo) krwi.

Głos zabrał Tadeusz Ciszek:
- W powiecie tatrzańskim jest 27 jednostek straży.
- W OSP Nowe Bystre jest dobre wyszkolenie strażaków.
- Podziękowanie za przyjęcie dzieci z krajów nad bałtyckich oraz za pracę.
- Złożył wszystkim życzenia.

Wnioski i uchwały:

Prenumerata czasopisma "Strażak dodatkowo na Słodyczki.
Podniesienie ceny wynajmu za remizę:
800 zł + szambo + energia elektryczna (koszty zużycia).
Remonty: drzwi, posadzki, tarasu, wymienić okna.
Jubileusz 80-lecia istnienia OSP w Nowem Bystrem:
- renowacja sztandaru, który ma już 70 lat.
- w ciągu 5 lat pozyskać auto, nowy sztandar.
- oficjalne obchody - uroczyste 85 lat OSP.

Wielki Post i Wielkanoc - 27 marca 2005 r.

2005_03_27_wielkanoc12005_03_27_wielkanoc22005_03_27_wielkanoc3

Papież
Jan Paweł II
18 maj 1920r. - 2 kwietnia 2005r.
2 kwietnia 2005r. o godzinie 21:37 zmarł nasz Papież - Jan Paweł II.
Do 8 kwietnia ogłoszona została żałoba narodowa. W naszej parafii trwały modlitwy za duszę Ojca Świętego. Młodzież (pod opieką nauczycieli ze szkoły) przygotowała inscenizację o Ojcu Świętym.

8 kwietnia 2005r. - pogrzeb Ojca Świętego w Watykanie.

2005_04_02_papiez22005_04_02_papiez1

26 maja 2005 r. - Boże Ciało.

2005_05_26_bozecialo52005_05_26_bozecialo62005_05_26_bozecialo22005_05_26_bozecialo72005_05_26_bozecialo12005_05_26_bozecialo32005_05_26_bozecialo4

26 czerwca 2005 r.
W ramach tegorocznej wizytacji biskupa Jana Szkodonia odbyło się spotkanie biskupa z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami i nauczycielami z Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowem Bystrem. 2005_06_06_wizytacja3

Program wizytacji kanonicznej ,ks. biskupa Jana Szkodonia w parafii św. Jana Chrzciciela w Nowem Bystrem:

Sobota: 25 czerwca 2005r.
14:15 - Ratułów - przywitanie ks. biskupa
15:00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego pod przewodnictwem ks. biskupa i odwiedziny chorych oraz rodzin wielodzietnych.
18:00 - Msza św. w kaplicy na Słodyczkach z okazji 25-lecia wybudowania kaplicy z poświęceniem tabernakulum i rozpoczęciem przechowywania Najświętszego Sakramentu.
20:30 - Spotkanie ze strażakami naszej parafii oraz Zwiazkiem Podhalan.
21:00 - Apel Jasnogórski.

Niedziela: 26 czerwca 2005r.
7:30 - Godzinki o NMP
8:00 - Msza święta i błogosławieństwo rodzin
10:30 - Spotkanie z ministrantami i scholą
11:30 - Uroczysta suma odpustowa z poświęceniem kościoła po odnowieniu i błogosławieństwo małżeństw oraz ich dzieci.
15:00 - Na cmentarzu nabożeństwo czerwcowe I Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji zmarłych.
15:15 - Spotkanie z Różami Żywego Różańca oraz z osobami, które podjęły Duchową Adopcję Dziecka Poczętego.
16:00 - Spotkanie z Radą Parafialną.
18:00 Msza św. na zakończenie wizyty Ks. Biskupa oraz udzielenie Sakramentu Bierzmowania.

2005_06_06_wizytacja82005_06_06_wizytacja242005_06_06_wizytacja42005_06_06_wizytacja102005_06_06_wizytacja162005_06_06_wizytacja12005_06_06_wizytacja282005_06_06_wizytacja222005_06_06_wizytacja17
2005_06_06_wizytacja122005_06_06_wizytacja132005_06_06_wizytacja262005_06_06_wizytacja212005_06_06_wizytacja182005_06_06_wizytacja232005_06_06_wizytacja112005_06_06_wizytacja252005_06_06_wizytacja27
2005_06_06_wizytacja22005_06_06_wizytacja72005_06_06_wizytacja92005_06_06_wizytacja152005_06_06_wizytacja52005_06_06_wizytacja62005_06_06_wizytacja192005_06_06_wizytacja142005_06_06_wizytacja20

2 lipca 2005 r.
Nasi strażacy zorganizowali zabawę taneczną dla społeczności wiejskiej. Wszyscy byli zaproszeni. Wszyscy, którzy przyszli bawili się wspaniale.

17 lipca 2005 r.
Gminne zawody strażackie OSP Gminy Poronin.Nasza drużyna zajęła I miejsce w ogólnej klasyfikacji i zdobyła puchar, który ufundował wójt gminy Poronin - mgr Bronisław Stoch.

2005_07_17_zawody42005_07_17_zawody82005_07_17_zawody152005_07_17_zawody12005_07_17_zawody122005_07_17_zawody112005_07_17_zawody62005_07_17_zawody32005_07_17_zawody5
2005_07_17_zawody72005_07_17_zawody22005_07_17_zawody132005_07_17_zawody92005_07_17_zawody102005_07_17_zawody14

11 września 2005 r.

W Nowem Bystrem odbyły się Gminne Zawody Pożarnicze Drużyn Młodzieżowych OSP Gminy Poronin.

Klasyfikacja:
I miejsce - Nowe Bystre,
II miejsce - Stasikówka,
III miejsce - Małe Ciche,
a dalej: Murzasichle, Ząb, Poronin, Bustryk i Olcza.

2005_09_11_zawody122005_09_11_zawody102005_09_11_zawody72005_09_11_zawody52005_09_11_zawody32005_09_11_zawody82005_09_11_zawody12005_09_11_zawody42005_09_11_zawody11
2005_09_11_zawody22005_09_11_zawody92005_09_11_zawody62005_09_11_zawody13

2003

5 stycznia 2003 r. - niedziela
Strażacy zza miedzy, czyli jednostka OSP w Ratułowie Górnym zorganizowała opłatek strażacki. Delegacja naszych druhów uczestniczyła w tej uroczystości.

6 stycznia 2003 r. - poniedziałek

Odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Nowem Bystrem. Obecnych było 24 druhów. Wśród gości byli: wójt Gminy Poronin - Bronisław Stoch, prezes ZP ZW OSP - Jan Hodorowicz, komendant gminny ZW OSP - Tadeusz Ciszek.

Porzadek zebrania:

Otwarcie zebrania, powitanie członków, przedstawicieli władz i gości.
Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.
Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
Sprawozdanie z dzialalności OSP za miniony okres.
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Dyskusja nad sprawozdaniami i udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
Uchwalenie rocznego planu działania i budżetu.
Wnioski i propozycje.
Podjęcie uchwał przyjęcie wniosków oraz zakończenie zebrania.
Przewodniczącym zebrania wybrano prezesa Stanisława Staszla, protokolantem - Michała Zubka, w Komisji Uchwał i Wniosków: Zbigniew Zubek, Stanisław Szeliga i Stanisław Staszel "Gacek".
Głos zabrał wójt Gminy Poronin - składał życzenia noworoczne oraz zapewniał o współpracy Gminy jednostką OSP w Nowem Bystrem.
Jan Hodorowicz również podsumował pracę naszych strażaków oraz złożył życzenia.
Komendant gminny - Tadeusz Ciszek pochwalił naszych druhów za dobrą organizację zawodów strażackich i za zajęcie III miejsca w gminie. Złożył też podziękowania za zabezpieczanie pobytu Ojca Świętego na Błoniach w Krakowie. Zaprosił na spotkanie z senatorem Chronowskim, który chce spotkać się ze swoimi wyborcami.

Podjęto następujące uchwały i wnioski:

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności OSP za rok 2002.
Przyjmuje się sprawozdanie budżetowe.
Przyjmuje się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
Udziela się absolutorium Zarządowi OSP - jednogłośnie.
Zatwierdza się plan działalności i budżet na r. 2003 bez żadnych zmian.
Ustala się wysokość składki członkowskiej na r. 2003 na kwotę 10 zł/na osobę.
Zatwierdza się do realizacji następujące wnioski zgłoszone w czasie dyskusji na Walnym Zebraniu:
- Zatwierdza się zmianę gospodarza na druha Andrzeja Żołnierczyka.
- Zarząd rozpatrzy udzielenie upomnienia dh Tadeuszowi Łackowi.
- Przyjęcie nowych członków OSP przez zorganizowanie przyrzeczenia.
- Zorganizować "Dzień otwartych drzwi" dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowem Bystrem: zwiedzanie remizy, oglądanie sprzętu strażackiego oraz krótka historia OSP w Nowem Bystrem.
Na tym zebranie zakończono.

Notatka do "Tygodnika Podhalańskiego"2003_01_06_walne12003_01_06_walne2

25 marzec 2003 r.
W Zakopanem odbył się 26 Konkurs wiedzy pożarniczej. Uczniowie Gimnazjum w Nowem Bystrem brali w nim udział.2003_03_25_konkurs

 

 

 

 

 

4 maja 2003 r. - niedziela
O godzinie 8:00 odbyła się Msza św. w intencji strażaków z okazji ich święta. Ksiądz proboszcz Krzysztof Kocot wygłosił kazanie:

2003_05_04_msza12003_05_04_msza42003_05_04_msza32003_05_04_msza2

Po Mszy św. strażacy, którzy zgłosili swój akces - złożyli przysięgę na sztandar i zostali włączeni w poczet straży OSP w Nowem Bystrem. Część oficjalna dobiegła końca, gdy zabrzmiała syrena i wezwano naszych sąsiadów zza miedzy - z Ratułowa - do gaszenia pożaru. Palił się zakład garbarski w Czarnym Dunajcu.

2003_05_04_msza102003_05_04_msza62003_05_04_msza52003_05_04_msza92003_05_04_msza72003_05_04_msza8

11 czerwca 2003 r.
zmarł długoletni druh Andrzej Kula "Kaćkos". Miał 65 lat. Jego pogrzeb odbył się 14.06.2003r, w kórym udział wzięli strażacy z OSP w Nowem Bystrem.

13 lipca 2003 r. - niedziela
Odbyły się Gminne Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Poronin. Nasi strażacy zajęli II miejsce.   Notatka do "Tygodnika Podhalańskiego"

2003_07_13_zawody

 

 

 

 

 

 

2 grudnia 2003 r.
Delegacja strażaków z OSP w Nowem Bystrem wzięła udział w pogrzebie druha Stanisława Staszla "Księżnioka" z OSP w Zębie.

7 grudnia 2003r.
W akcji honorowego oddawania krwi udział wzięło wielu strażaków. Dla dzieci z Kliniki Ortopedii w Zakopanem zebrano ponad 20 litrów krwi. Notatka do "Tygodnika Podhalańskiego" 2003_12_07_krew

2002

6 stycznia 2002 r.
Odbył się tradycyjny opłatek strażacki w OSP w Nowem Bystrem. Wśród zaproszonych gości byli: ksiądz proboszcz Krzysztof Kocot, dyrektor Szkoły Podstawowej i Gimnazjum - Jan Puciło, nauczyciele: Grażyna Staszel oraz Anna Zubek, radny Franciszek Staszel, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie - Ewa Andrzejewska, wicestarosta - Andrzej Skupień, prezes ogniska Zwiazku Podhalan w Nowem Bystrem - Henryk Naglak oraz delegacje druhów OSP z Ratułowa oraz z Zębu. Imprezę uświetnili kolędnicy oraz występy zespołu regionalnego "Mali Bystrzanie". Następnie ksiądz proboszcz Krzysztof Kocot poświęcił opłatki, którymi wszyscy obecni - goście i mieszkańcy wsi Nowe Bystre przełamali się oraz składali sobie życzenia. I potem były góralskie posiady... Również 6.01.2002r. delegacje druhów były w Kościelisku - na opłatku strażackim i uroczystym poświęceniu auta strażackiego.2002_01_06_oplatek12002_01_06_oplatek32002_01_06_oplatek2

13 stycznia 2002 r. - niedziela
Delegacja druhów OSP z Nowego Bystrego była na opłatku strażackim u druhów w Ratułowie Górnym.

17 luty 2002 r.

W OSP w Nowem Bystrem odbyło się zebranie sprawozdawcze.2002_02_17_walne

Porzadek zebrania:

Otwarcie zebrania
Przywitanie zaproszonych gości.
Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta, Komisji Uchwał i Wniosków.
Sprawozdanie z dzialalności OSP za miniony okres.
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Dyskusja nad sprawozdaniami i udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za okres działalności.
Przyjęcie do wiadomości oświadczenia naczelnika Zbigniewa Zubka.
Uchwalenie rocznego planu działania i budżetu OSP.
Wnioski i propozycje.
Podjęcie uchwał i wniosków oraz zakończenie zebrania.
Wśród zaproszonych gości byli:
- z-ca komendanta PSP w Zakopanem - Andrzej Kowalcze
- prezes ZP ZW OSP - Jan Hodorowicz
- komendant gminny - Tadeusz Ciszek
- radny - Wojciech Zubek
- kronikarz - Grażyna Staszel
- oraz druhowie z OSP w Nowem Bystrem (31 druhów)

Wybrano przewodniczącego zebrania, protokolanta i Komisję Uchwał i Wniosków.
Następnie przedstawiono sprawozdania z działalności OSP, finansowe oraz Komisji Rewizyjnej. Po dyskusji nad sprawozdaniami udzielono absolutorium Zarządowi OSP.
Uczczono minutą ciszy druha Antoniego Długopolskiego, który zmarł.
Przeprowadzono ocenę OSP w Nowem Bystrem. Ocena - 4,66.
Wydarzyły się: kwiecień - zagrożenie pożarowe u p. Zubka, lipiec - akcja: powódź, grudzień - pożar budynku u p. Marii Stopki. Poza terenem - uczestniczyli strażacy w akcji na Tatarach i na Gubałówce.
Z dniem 30.01.2002r. z funkcji naczelnika rezygnuje druh Zbigniew Zubek. Z tym dniem funkcję tę obejmuje Jan Chyc.
Komendant PSP Andrzej Kowalcze w swojej wypowiedzi wskazał, że są prowadzone przygotowania do zmiany systemu łączności w jednostkach OSP.
Dwóch strażaków: Łacek Tadeusz i Franciszek Kęsek otrzymali list pochwalny za uratowanie życia ofiarom pożaru.
We wrześniu czekają nas zawody strażackie.
Ksiądz Drozdek zaprasza na spotkanie przedwielkanocne na g. 16-tą na Krzeptówki w Zakopanem.

18 luty 2002  r.
Wybuchł pożar u pp. Staszlów - N. Bystre 98. W akcji uczestniczyła nasza jednostka oraz jednostki z Ratułowa Górnego i z Zębu. Pożar sprawnie ugaszono. Ofiar w ludziach nie było. Częściowo spalił się budynek gospodarski, ale zabudowania mieszkalne zostały ocalone. Nie dopuszczono do rozszerzenia się pożaru.2002_02_18_pozar22002_02_18_pozar1

28 marca 2002 r. - odbyło się szkolenie strażaków na pracę sieci radiowych UKF MSWiA w OSP w Poroninie.

Udział wzięli:

Stanisław Staszel "Gacek"
Stanisław Staszel - prezes
Stanisław Staszel - gospodarz
Stanisław Staszel "Zawodzian"
Krzysztof Staszel
Jan Chyc
Józef Bubla
Andzrej Żołnierczyk
Krzysztof Pitoń

29 marca 2002 r. - Wielki Piątek
Strażacy trzymają honorową straż przy Grobie Pańskim w kościele pw. Jana Chrzciciela w Nowem Bystrem.

31 marca 2002 r. - Wielkanoc
Strażacy wraz ze swym sztandarem uczestniczyli we mszy rezurekcyjnej.

3 maja 2002 r.
Delegacja strażaków OSP Nowe Bystre uczestniczyła w uroczystościach 3-majowych w Poroninie i w Zakopanem na Krzeptówkach.2002_05_03_3maja12002_05_03_3maja2

13 maja 2002 r. - w Zakopanem odbył się Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega Pożarom". Uczniowie z naszej szkoły uczestniczyli w nim, lecz tym razem nie znaleźli się wśród laureatów. Ale już sam fakt uczestnictwa nobilituje ich, a wiedza, którą już zdobyli na pewno im się przyda w życiu.2002_05_13_turniej

W lipcu nad Podhalem przeszły burze. Pioruny spowodowały wiele zniszczeń, pożary. W wielu miejscowościach Podhala interweniowały jednostki straży pożarnych.

 

 

 

 

7 lipca 2002 r. - niedziela
Ćwiczenia jednostek OSP z Nowego Bystrego, Ratułowa Górnego oraz młodzieży z Tomaszowa Mazowieckiego - czekają nas zawody strażackie.

2002_07_07_cwiczenia12002_07_07_cwiczenia52002_07_07_cwiczenia42002_07_07_cwiczenia32002_07_07_cwiczenia2

7 lipca 2002 r. - Zawody Strażackie na których zdobyliśmy III miejsce! i notatka w "Tygodniku Podhalańskim" z dn. 18.07.2002r.

2002_07_14_zawody52002_07_14_zawody22002_07_14_zawody152002_07_14_zawody192002_07_14_zawody112002_07_14_zawody102002_07_14_zawody142002_07_14_zawody82002_07_14_zawody9
2002_07_14_zawody172002_07_14_zawody12002_07_14_zawody182002_07_14_zawody62002_07_14_zawody32002_07_14_zawody162002_07_14_zawody122002_07_14_zawody42002_07_14_zawody13
2002_07_14_zawody7

Sierpień - to czas pielgrzymki Ojca Świętego do Polski. Nasi strażacy zapewniali ochronę Ojcu Świętemu i pielgrzymom na Błoniach w Krakowie.

15 września 2002 r.
W Kościelisku - Kirach odbyły się II Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze.2002_09_15_zawody

Listopad 2012 r. zaskoczył mieszkańców Podhala wichurami, które spowodowały wiele zniszczeń. Nasi strażacy uczestniczyli w usuwaniu szkód wywołanych silnymi wiatrami w Słodyczkach, przysiółku Nowego Bystrego.

2002_11_wichury

2001

6 stycznia 2001 r. - sobota
Starażackie święto! - opłatek.

2001_01_06_oplatek72001_01_06_oplatek12001_01_06_oplatek52001_01_06_oplatek62001_01_06_oplatek42001_01_06_oplatek22001_01_06_oplatek3

Notatka z "Tygodnika Podhalańskiego" z dn. 14.01.2001r.

14 stycznia 2001 r. - niedziela
Delegacje naszych strażaków wybraly się na opłatki. Jedni pojechali na Krzeptówki do Zakopanego, a drudzy - do Ratułowa Górnego.

18 luty 2001 r. - niedziela

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowem Bystrem.

Na wstępie zebrania uczczono minutą ciszy śmierć druhów: Jana Polaka, Czesława Staszla i Kazimierza Trojana.

Porzadek zebrania:

Otwarcie zebrania, powitanie członków OSP, przybyłych przedstawicieli i zaproszonych gości.
Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.
Wręczenie odznaczeń strażackich.
Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
Sprawozdanie z dzialalności OSP za miniony okres.
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Dyskusja nad sprawozdaniami i udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i przedstawicieli na zjazd gminny oraz przedstawicieli do Zarządu gminnego ZOSP RP.
Uchwalenie rocznego planu działalności i budżetu OSP.
Wolne głosy i wnioski
- odczytanie pisma z Komendy Głównej.
Podjęcie uchwał i wniosków oraz zakończenie zebrania.
Wręczono odznaczenie wieloletniemu druhowi Andrzejowi Kuli.2001_02_18_walne22001_02_18_walne1

Wybrano przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz Komisję Uchwał i Wniosków.
Następnie przedstawione zostały sprawozdania z działalności OSP, finansowe oraz Komisji Rewizyjnej. Po dyskusji nad sprawozdaniami udzielono absolutorium odchodzącemu zarządowi jednogłośnie.

Uchwała nr 1

Ukonstytułował się nowy Zarząd OSP w Nowem Bystrem:
- Prezes - Stanislaw Staszel "Zosiok"
- Naczelnik - Zbigniew Zubek
- Wiceprezes - Stanisław Staszel "Gacek"
- Z-ca naczelnika - Jan Chyc
- Sekretarz - Wojciech Pitoń
- Skarbnik - Jan Zubek "Tomek"
- Gospodarz - Stanisław Staszel "Zawodzian"
- Kronikarz - mgr Grażyna Staszel

Komisja Rewizyjna:
- przewodniczący - Stanisław Kula
- członek - Jan Polak
- członek - Krzysztof Staszel

Przedstawiciele na Zjazd Gminny:
- Stanisław Staszel "Gacek"
- Jan Chyc
- Wojciech Pitoń

Przedstawiciele do składu Zarządu Gminnego:
- Stanisław Staszel "Zosiok"
- Zbigniew Zubek

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 2

Jednogłośnie uchwalono roczny plan OSP;
- wynajem pokoi 12 zł/osobę.
- wynajem remizy na wesela: 600 zł +(szambo + elektr. + stałe opłaty) - dla mieszkańców N. Bystrego; a dla zamiejscowych: 650 zł + stałe opłaty.
- podziękowanie dla Polonii Amerykańskiej za dar z Koła nr 7.

Na tym zebranie zakończono.

13 kwietnia 2001 r. - Wielki Piątek
Jak co roku nasi druhowie trzymali straż przy Grobie Pańskim.

3 maja 2001 r. - czwartek
Druhowie OSP Nowe Bystre uczestniczyli we Mszy świetej w Nowem Bystrem oraz delegacja druhów w uroczystości w Poroninie.

27 maja 2001 r. - niedziela
II Zjazd Gminny Zwiazku Ochotnicznych Straży Pożarnych RP odbył się w Poroninie.
Na zjeździe byli przedstawiciele naszej OSP z Nowego Bystrego, których wybraliśmy na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Każdy z delegatów otrzymał imienny mandat upoważniający do głosowania.2001_05_27_zjazdgminny

Porządek obrad był następujący:

Otwarcie zjazdu.
Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
Wybór Przewodniczącego i Prezydium.
Wybór Komisji Zjazdowych.
Sprawozdanie z działalności Zarządu.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
Dyskusja.
Zatwierdzenie składu nowego Zarządu.
Wybór Komisji Rewizyjnej.
Wybór delegatów na Zjazd Powiatowy.
Podjęcie Uchwał.
Zakończenie Zjazdu.

24 czerwca 2001 r. - niedziela
Święto parafii - odpust na św. Jana. Nasi druhowie uczestniczyli we Mszy św.

2 lipca 2001 r. - poniedziałek
Zmarł probnoszcz naszej parafii ksiadz kanonik Stanisław Gacek.

3 lipca 2001 r. - wtorek
Nastapiło przeniesienie zwłok księdza proboszcza z plebanii do kościoła.

4 lipca 2001 r. - środa
O godz. 11-tej rozpoczęła się Msza św. pogrzebowa oraz pogrzeb księdza proboszcza Stanisława Gacka.

Ten artykuł ukazał się w "Tygodniku Podhalańskim".

2001_07_04_pogrzeb32001_07_04_pogrzeb22001_07_04_pogrzeb1

15 lipca 2001 r. - niedziela
Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze w Nowem Bystrem.Nasi druhowie zajęli II miejsce.2001_07_15_zawody62001_07_15_zawody22001_07_15_zawody12001_07_15_zawody52001_07_15_zawody32001_07_15_zawody4

17 llipca 2001 r. - wtorek
Od dwóch dni przechodzą nad Podhalem burze z piorunami. Są one wynikiem stykania się frontu ciepłego i zimnego. Wczoraj od piorunu zapaliła się chałupa na Gubałówce. Nasi strażacy interweniowali.

23 llipca 2001 r. - wtorek
Nad Podhalem przechodzą burze z piorunami. Dzisiaj o godz. 22:45 znowu zawyła syrena. Tym razem nie ogień, ale woda zagrażała mieszkańcom wsi. Poziom wody w potoku Bystry bardzo wysoki, ciągle pada deszcz i woda wdzierała się do gospodarstw domowych naszych mieszkańców. Strażacy pomagali wypompowywać wodę wdzierającą się do domów.2001_07_17_burze12001_07_17_burze2

20 lipca 2001 r.
Delegacja strażaków wzięła udział w pogrzebie Antoniego Dłupolskiego strażaka z Dzianisza.

2 września 2001 r. - niedziela.
Odbyło się zebranie Zarządu OSP w Nowem Bystrem. Na zebraniu było spotkanie z Janem Pawlikowskim, kandydatem w wyborach z listy nr 2AWSP, poz. 8. Jan Pawlikowski jest członkiem OSP w Małem Cichem.

20 października 2001 r. - sobota
Na mszy spotkali się koledzy księża z rocznika naszego proboszcza ks. Krzysztofa Kocota, który przyjął święcenia kapłańskie ponad 15 lat temu. W uroczystej Mszy świętej uczestniczyli strażacy z OSP w Nowem Bystrem ze sztandarem, Zwiazek Podhalan - Ognisko Nowe Bystre - ze sztandarem oraz licznie mieszkańcy naszej wsi.2001_10_20_msza22001_10_20_msza42001_10_20_msza12001_10_20_msza3

21 października 2001 r. - niedziela
Delegacja strażaków OSP - Nowe Bystre wzięła udział w obchodach 65-lecia straży - OSP w Małem Cichem.

25 października 2001 r. - czwartek
W Szkole Podstawowej w Nowem Bystrem, z inicjatywy dyrektora szkoły Jana Puciło odbyło się zebranie przedstawicieli różnych środowisk działających we wsi.

27 października 2001 r. - odbył się Powiatowy Zjazd Związku OSP RP w Kościelisku.Nasz druh Władysław Staszel otrzymał zaproszenie na Powiatowy Zjazd Związku OSP RP.2001_10_27_zjazd11 listopada 2001 r.
Delegacja strażaków z OSP w Nowem Bystrem brała udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Poroninie.
W tym dniu nastąpiła też ceremonia poświęcenia i przekazania mieszkańcom Gminy Poronin własnego sztandaru.

"Tygodnik Podhalański" opisał tę uroczystość.

2001_11_11_niepodleglosc12001_11_11_niepodleglosc32001_11_11_niepodleglosc42001_11_11_niepodleglosc2

Więcej artykułów…

Strona 1 z 2