2015

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

DrukujEmail

piątek, 30 października 2015 07:24

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowe Bystre”

Numer ogłoszenia: 279896 - 2015; data zamieszczenia: 21.10.2015

Przetarg Nieograniczony OSP Nowe Bystre

DrukujEmail

 Przetarg nieograniczony


na dostawy pn.:

 

„Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowe Bystre”

 

Wartość postępowania – poniżej 200.000 EURO


 Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu ukazało się:

1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego,

2. na stronie internetowej zamawiającego www.nowebystre.pl zakładka OSP,

3. w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 21.10.2015r. nr 279896-2015 www.portal.uzp.gov.pl,

Druk: SIWZ

Druk:  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Druk: Specyfikacja Techniczna

Ogłoszenie o Przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 21.10.2015

Wiceprezes Zarządu OSP Nowe Bystre Józef Bubla

 
 

Zawody Sportowo-Pożarnicze Powiatu Tatrzańskiego

DrukujEmail

Wpisany przez Agata Chyrzyńska niedziela, 06 września 2015 23:18

nowe_bystre_010 W niedzielę 6 września 2015 r. na stadionie biathlonowym w Kościelisku - Kirach odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze. W zawodach udział wzięły drużyny z powiatu tatrzańskiego, z czterech gmin: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko oraz Poronin. Zawody rozegrano w kategoriach: seniorzy, MDP - drużyna męska, MDP - drużyna żeńska.

 
 

zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z Gminy Poronin

DrukujEmail

Wpisany przez Agata Chyrzyńska niedziela, 05 lipca 2015 19:05

nowe_bystre_043 W niedzielę 5 lipca 2015 roku na boisku sportowym w Nowem Bystrem rozegrano kolejne zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z Gminy Poronin. Zawody odbyły się przy pięknej, słonecznej pogodzie, jednak wysoka temperatura i skwar lejący się z nieba nie były sojusznikami druhów i utrudniały zawodnikom rozgrywanie poszczególnych konkurencji.

 
 

Dzień Strażaka

DrukujEmail

Wpisany przez Agata Chyrzyńska środa, 06 maja 2015 21:02

nowe_bystre_011 4 maja, w liturgiczne wspomnienie swojego patrona św. Floriana, strażacy obchodzą swoje święto. Z tej okazji w naszym kościele parafialnym w niedzielę 3 maja 2015 roku druhowie z jednostek w Nowem Bystrem oraz z Ratułowa Górnego wraz ze swoimi rodzinami zgromadzili się na wspólnej modlitwie. Ksiądz proboszcz Aleksander Salamon odprawił w ich intencji mszę świętą. Była to okazja do podziękowania Bogu za opiekę podczas akcji, a także aby wspomnieć dusze zmarłych druhów.

 
 

Strona 1 z 2